Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11926 Dodano pozycję menu: Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej. Menu 07.04.2005 9:19 Paweł Samek
11927 Dodano pozycję menu: Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Menu 07.04.2005 9:18 Paweł Samek
11928 Dodano pozycję menu: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Menu 07.04.2005 9:17 Paweł Samek
11929 Dodano pozycję menu: Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków. Menu 07.04.2005 9:16 Paweł Samek
11930 Dodano pozycję menu: Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Menu 07.04.2005 9:15 Paweł Samek
11931 Dodano pozycję menu: Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Menu 07.04.2005 9:14 Paweł Samek
11932 Dodano pozycję menu: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Menu 07.04.2005 9:13 Paweł Samek
11933 Dodano pozycję menu: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Menu 07.04.2005 9:12 Paweł Samek
11934 Dodano pozycję menu: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Menu 07.04.2005 9:11 Paweł Samek
11935 Dodano pozycję menu: Udzielanie informacji adresowych. Menu 07.04.2005 9:10 Paweł Samek
11936 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Menu 07.04.2005 9:09 Paweł Samek
11937 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Menu 07.04.2005 9:08 Paweł Samek
11938 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Menu 07.04.2005 9:07 Paweł Samek
11939 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt stały. Menu 07.04.2005 9:05 Paweł Samek
11940 Dodano pozycję menu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych. Menu 07.04.2005 9:04 Paweł Samek

 lewy  793 794 795 796 797 798 799 800 801 802  z 857  prawy

Do drukuPoczątek strony