Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11926 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/ewidencja_ludnosci_zameldowanie_stale.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11927 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/ewidencja_ludnosci_wydawanie_zaswiadczen.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11928 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_utrata.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11929 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_powrot_zagranica.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11930 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_zmiana_danych.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11931 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/ludnosc/wydanie_dowodu_osobistego_pierwsze.html Menu 18.04.2005 11:21 D. Sowa
11932 Zmieniono wiadomość: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Wiadomości 18.04.2005 11:20 D. Sowa
11933 Zmieniono wiadomość: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Wiadomości 18.04.2005 11:18 D. Sowa
11934 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:17 D. Sowa
11935 Zmieniono wiadomość: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:17 D. Sowa
11936 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
11937 Zmieniono wiadomość: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
11938 Zmieniono wiadomość: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
11939 Zmieniono wiadomość: Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wiadomości 18.04.2005 11:16 D. Sowa
11940 Zmieniono wiadomość: Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą. Wiadomości 18.04.2005 11:14 D. Sowa

 lewy  793 794 795 796 797 798 799 800 801 802  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony