Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11941 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt stały. Menu 07.04.2005 9:05 Paweł Samek
11942 Dodano pozycję menu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych. Menu 07.04.2005 9:04 Paweł Samek
11943 Dodano pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Menu 07.04.2005 9:03 Paweł Samek
11944 Dodano pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy. Menu 07.04.2005 9:01 Paweł Samek
11945 Dodano pozycję menu: Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności. Menu 07.04.2005 9:01 Paweł Samek
11946 Dodano pozycję menu: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Menu 07.04.2005 9:00 Paweł Samek
11947 Dodano pozycję menu: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Menu 07.04.2005 8:58 Paweł Samek
11948 Dodano pozycję menu: Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Menu 07.04.2005 8:57 Paweł Samek
11949 Dodano pozycję menu: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Menu 07.04.2005 8:56 Paweł Samek
11950 Dodano pozycję menu: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Menu 07.04.2005 8:55 Paweł Samek
11951 Dodano pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 07.04.2005 8:54 Paweł Samek
11952 Dodano pozycję menu: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Menu 07.04.2005 8:48 Paweł Samek
11953 Dodano pozycję menu: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Menu 07.04.2005 8:44 Paweł Samek
11954 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 06-04-2005 Ogłoszenia 06.04.2005 11:30 D. Sowa
11955 Usunięto przetarg :IZP.2222-4-2/05 usługi z dn. 05-04-2005 Przetargi 06.04.2005 10:18 G. Jakóbczyk

 lewy  794 795 796 797 798 799 800 801 802 803  z 857  prawy

Do drukuPoczątek strony