Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11956 Dodano wiadomość: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Wiadomości 18.04.2005 11:02 D. Sowa
11957 Dodano wiadomość: Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wiadomości 18.04.2005 11:02 D. Sowa
11958 Dodano wiadomość: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 11:01 D. Sowa
11959 Dodano wiadomość: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:59 D. Sowa
11960 Dodano wiadomość: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:58 D. Sowa
11961 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:56 D. Sowa
11962 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:55 D. Sowa
11963 Zmieniono wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:51 D. Sowa
11964 Usunięto pozycję menu: http://www.gmina.kamiennagora.kei.pl/urzad/dzialalnosc/rozpoczecie_dzialalnosci_gospodarczej.html Menu 18.04.2005 10:50 D. Sowa
11965 Dodano wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:50 D. Sowa
11966 Dodano wiadomość: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiadomości 18.04.2005 10:49 D. Sowa
11967 Zmieniono wiadomość: d/s obywatelskich SO Wiadomości 15.04.2005 8:18 D. Sowa
11968 Zmieniono wiadomość: d/s społecznych SP Wiadomości 15.04.2005 8:17 D. Sowa
11969 Zmieniono ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 08-04-2005 Ogłoszenia 13.04.2005 8:05 D. Sowa
11970 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 08-04-2005 Ogłoszenia 13.04.2005 8:03 D. Sowa

 lewy  795 796 797 798 799 800 801 802 803 804  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony