Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11971 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny. Menu 07.04.2005 9:49 Paweł Samek
11972 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości. Menu 07.04.2005 9:48 Paweł Samek
11973 Dodano pozycję menu: Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny. Menu 07.04.2005 9:47 Paweł Samek
11974 Dodano pozycję menu: Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy Menu 07.04.2005 9:46 Paweł Samek
11975 Dodano pozycję menu: Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó Menu 07.04.2005 9:45 Paweł Samek
11976 Dodano pozycję menu: Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych Menu 07.04.2005 9:44 Paweł Samek
11977 Dodano pozycję menu: Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004. Menu 07.04.2005 9:42 Paweł Samek
11978 Dodano pozycję menu: Uzyskanie lokalu mieszkalnego. Menu 07.04.2005 9:39 Paweł Samek
11979 Dodano pozycję menu: Uzyskanie lokalu socjalnego. Menu 07.04.2005 9:38 Paweł Samek
11980 Dodano pozycję menu: Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego. Menu 07.04.2005 9:37 Paweł Samek
11981 Dodano pozycję menu: Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy. Menu 07.04.2005 9:36 Paweł Samek
11982 Dodano pozycję menu: Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/. Menu 07.04.2005 9:36 Paweł Samek
11983 Dodano pozycję menu: Wynajem lokali użytkowych. Menu 07.04.2005 9:35 Paweł Samek
11984 Dodano pozycję menu: Dodatki mieszkaniowe. Menu 07.04.2005 9:34 Paweł Samek
11985 Dodano pozycję menu: Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Menu 07.04.2005 9:33 Paweł Samek

 lewy  796 797 798 799 800 801 802 803 804 805  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony