Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
106 Zmieniono wiadomość: Rejestry, ewidencje i archiwa Wiadomości 20.02.2020 8:38 D. Sowa
107 Dodano ogłoszenie: RI. 7013.4.2020 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 327/1 i 75/4 w Ptaszkowie z dn. 17-02-2020 Ogłoszenia 17.02.2020 11:04 G. Jakóbczyk
108 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie/obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KROŚ.6220.14.20 z dn. 17-02-2020 Ogłoszenia 17.02.2020 7:51 Paweł Samek
109 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we W z dn. 17-02-2020 Ogłoszenia 17.02.2020 7:46 Paweł Samek
110 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 13.02.2020 10:09 A. Pawłowska
111 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 13.02.2020 10:04 A. Pawłowska
112 Dodano protokół : Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023 nr. Protokoły 13.02.2020 10:00 A. Pawłowska
113 Zmieniono wiadomość: Konkursy ofert Wiadomości 11.02.2020 15:04 A. Wierciński
114 Dodano ogłoszenie: RI. 7013.2.2020 Przebudowa odcinka drogi ul. Kalwaria w Krzeszowie z dn. 07-02-2020 Ogłoszenia 07.02.2020 13:33 G. Jakóbczyk
115 Zmieniono wiadomość: Skład Osobowy Wiadomości 07.02.2020 12:58 Paweł Samek
116 Zmieniono przetarg :RI.7013.3.2020 Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz pompowni sieciowej w Krzeszowie z dn. 07-02-2020 Przetargi 07.02.2020 9:24 G. Jakóbczyk
117 Dodano ogłoszenie: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy z dn. 06-02-2020 Ogłoszenia 06.02.2020 11:53 A. Wierciński
118 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie o opracowaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w któr z dn. 04-02-2020 Ogłoszenia 04.02.2020 15:05 D. Sowa
119 Dodano ogłoszenie: RI. 7013.4.2020 Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 327/1, 75/4 w Ptaszkowie z dn. 04-02-2020 Ogłoszenia 04.02.2020 14:25 G. Jakóbczyk
120 Dodano wiadomość: Skład Osobowy Wiadomości 04.02.2020 13:42 Paweł Samek

 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 667  prawy

Do druku Początek strony