Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
106 Dodano ogłoszenie: Petycja dot. wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowania się do z dn. 23-10-2023 Ogłoszenia 23.10.2023 9:18 Barbara Zięciak
107 Dodano ogłoszenie: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę- Ogłoszenie z dn. 20-10-2023 Ogłoszenia 20.10.2023 15:21 Barbara Zięciak
108 Zmieniono ogłoszenie: Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych. z dn. 20-10-2023 Ogłoszenia 20.10.2023 15:01 Barbara Zięciak
109 Dodano ogłoszenie: Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych. z dn. 19-10-2023 Ogłoszenia 19.10.2023 11:10 D. Sowa
110 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 października 2023 r. o wynikach głosowania i wy z dn. 19-10-2023 Ogłoszenia 19.10.2023 8:16 D. Sowa
111 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Sejm z dn. 19-10-2023 Ogłoszenia 19.10.2023 8:15 D. Sowa
112 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 października 2023 r. o wynikach wyborów do Sena z dn. 19-10-2023 Ogłoszenia 19.10.2023 8:14 D. Sowa
113 Zmieniono ogłoszenie: Petycja w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej z dn. 19-10-2023 Ogłoszenia 19.10.2023 8:12 Barbara Zięciak
114 Dodano ogłoszenie: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2023. z dn. 18-10-2023 Ogłoszenia 18.10.2023 13:28 D. Sowa
115 Dodano ogłoszenie: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2023. z dn. 18-10-2023 Ogłoszenia 18.10.2023 13:20 D. Sowa
116 Zmieniono ogłoszenie: Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety. z dn. 18-10-2023 Ogłoszenia 18.10.2023 8:44 D. Sowa
117 Dodano ogłoszenie: Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety. z dn. 18-10-2023 Ogłoszenia 18.10.2023 8:43 D. Sowa
118 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zalewni w Lwówku Śląskim. z dn. 17-10-2023 Ogłoszenia 17.10.2023 14:54 D. Sowa
119 Zmieniono ogłoszenie: Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27.11.2019 r. w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opa z dn. 17-10-2023 Ogłoszenia 17.10.2023 14:53 D. Sowa
120 Dodano ogłoszenie: Ułatwienia dla osób głuchych podczas procedury głosowania w dniu 15-10-2023. z dn. 14-10-2023 Ogłoszenia 14.10.2023 17:03 D. Sowa

 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 825  prawy

Do drukuPoczątek strony