Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
11986 Dodano pozycję menu: Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną. Menu 07.04.2005 9:32 Paweł Samek
11987 Dodano pozycję menu: Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Menu 07.04.2005 9:31 Paweł Samek
11988 Dodano pozycję menu: Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń. Menu 07.04.2005 9:30 Paweł Samek
11989 Dodano pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Menu 07.04.2005 9:29 Paweł Samek
11990 Dodano pozycję menu: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 07.04.2005 9:28 Paweł Samek
11991 Dodano pozycję menu: Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości. Menu 07.04.2005 9:27 Paweł Samek
11992 Dodano pozycję menu: Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia. Menu 07.04.2005 9:26 Paweł Samek
11993 Dodano pozycję menu: Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny. Menu 07.04.2005 9:25 Paweł Samek
11994 Dodano pozycję menu: Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także Menu 07.04.2005 9:24 Paweł Samek
11995 Dodano pozycję menu: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Menu 07.04.2005 9:22 Paweł Samek
11996 Dodano pozycję menu: Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu. Menu 07.04.2005 9:20 Paweł Samek
11997 Dodano pozycję menu: Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej. Menu 07.04.2005 9:19 Paweł Samek
11998 Dodano pozycję menu: Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Menu 07.04.2005 9:18 Paweł Samek
11999 Dodano pozycję menu: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Menu 07.04.2005 9:17 Paweł Samek
12000 Dodano pozycję menu: Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków. Menu 07.04.2005 9:16 Paweł Samek

 lewy  797 798 799 800 801 802 803 804 805 806  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony