Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
12001 Dodano pozycję menu: Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Menu 07.04.2005 9:17 Paweł Samek
12002 Dodano pozycję menu: Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków. Menu 07.04.2005 9:16 Paweł Samek
12003 Dodano pozycję menu: Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Menu 07.04.2005 9:15 Paweł Samek
12004 Dodano pozycję menu: Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Menu 07.04.2005 9:14 Paweł Samek
12005 Dodano pozycję menu: Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Menu 07.04.2005 9:13 Paweł Samek
12006 Dodano pozycję menu: Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania. Menu 07.04.2005 9:12 Paweł Samek
12007 Dodano pozycję menu: Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania. Menu 07.04.2005 9:11 Paweł Samek
12008 Dodano pozycję menu: Udzielanie informacji adresowych. Menu 07.04.2005 9:10 Paweł Samek
12009 Dodano pozycję menu: Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną. Menu 07.04.2005 9:09 Paweł Samek
12010 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy. Menu 07.04.2005 9:08 Paweł Samek
12011 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące. Menu 07.04.2005 9:07 Paweł Samek
12012 Dodano pozycję menu: Zameldowanie na pobyt stały. Menu 07.04.2005 9:05 Paweł Samek
12013 Dodano pozycję menu: Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych. Menu 07.04.2005 9:04 Paweł Samek
12014 Dodano pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego. Menu 07.04.2005 9:03 Paweł Samek
12015 Dodano pozycję menu: Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy. Menu 07.04.2005 9:01 Paweł Samek

 lewy  798 799 800 801 802 803 804 805 806 807  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony