Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
12016 Dodano pozycję menu: Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności. Menu 07.04.2005 9:01 Paweł Samek
12017 Dodano pozycję menu: Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy. Menu 07.04.2005 9:00 Paweł Samek
12018 Dodano pozycję menu: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu. Menu 07.04.2005 8:58 Paweł Samek
12019 Dodano pozycję menu: Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Menu 07.04.2005 8:57 Paweł Samek
12020 Dodano pozycję menu: Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu. Menu 07.04.2005 8:56 Paweł Samek
12021 Dodano pozycję menu: Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Menu 07.04.2005 8:55 Paweł Samek
12022 Dodano pozycję menu: Zaprzestanie działalności gospodarczej. Menu 07.04.2005 8:54 Paweł Samek
12023 Dodano pozycję menu: Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej. Menu 07.04.2005 8:48 Paweł Samek
12024 Dodano pozycję menu: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Menu 07.04.2005 8:44 Paweł Samek
12025 Dodano ogłoszenie: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra z dn. 06-04-2005 Ogłoszenia 06.04.2005 11:30 D. Sowa
12026 Usunięto przetarg :IZP.2222-4-2/05 usługi z dn. 05-04-2005 Przetargi 06.04.2005 10:18 G. Jakóbczyk
12027 Usunięto przetarg :IZP. 5540-2/05 - dostawa z dn. 28-02-2005 Przetargi 06.04.2005 10:16 G. Jakóbczyk
12028 Dodano przetarg :IZP.2222-4-2/05 usługi z dn. 05-04-2005 Przetargi 05.04.2005 15:08 G. Jakóbczyk
12029 Zmieniono przetarg :IZP.2222-4-2/05 usługi z dn. 05-04-2005 Przetargi 05.04.2005 15:07 G. Jakóbczyk
12030 Dodano ogłoszenie: Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 30-03-2005 Ogłoszenia 30.03.2005 14:37 D. Sowa

 lewy  799 800 801 802 803 804 805 806 807 808  z 862  prawy

Do drukuPoczątek strony