Statystyki odwiedzin Biuletynu
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Przetargi nieograniczone  43511
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  33078
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o wyborze oferty  17336
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  13696
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  12692
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  9503
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  8203
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  7795
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  7300
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
>Urząd Gminy>Adres  6010
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  6003
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  6001
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Informacja o złożonych ofertach  5862
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  5765
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Zwolnienia z podatków i opłat.  5661
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  5553
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  5318
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  5159
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  5108
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4915
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  4692
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  4632
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4625
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
>Organizacja>Sekretarz Gminy  4401
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  4319
>Organizacja>Z-ca Wójta  4259
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  4246
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  4231
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  4151
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  4116
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  4108
>Organizacja>Skarbnik Gminy  4075
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  4017
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  3997
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3947
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3903
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3890
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy  3868
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3843
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  3842
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3832
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3823
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  3710
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3703
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  3546
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  3504
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  3287
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  3184
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  3169
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  3158
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  3138
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  3137
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  3130
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  3130
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  3097
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach  3061
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  3027
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  2999
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  2993
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2988
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  2985
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2980
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2956
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  2946
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  2895
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  2864
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2018-2023  2858
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2842
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2818
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2811
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2808
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2788
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2753
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2678
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2673
>O Biuletynie>Redakcja  2656
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2655
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2653
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2642
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  2642
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2638
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2599
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne>Plany zamówień  2583
>Urząd Gminy>Metryczka  2552
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  2543
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2526
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  2495
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2012-2015  2487
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  2457
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  2428
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  2423
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  2422
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  2417
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2415
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  2409
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  2404
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  2397
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  2393
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  2390
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2385
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  2376
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  2368
Komisje>Społeczna>Plany pracy  2362
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  2355
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  2353
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  2344
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  2340
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  2339
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  2312
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  2302
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  2301
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  2266
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  2263
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  2236
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  2185
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  2178
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  2174
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  2163
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  2157
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  2151
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  2131
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  2110
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  2095
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  2082
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  2077
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  2051
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  2051
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  2050
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  2047
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  2045
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  2042
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  2024
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  2013
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1999
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1997
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  1993
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1991
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  1989
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1987
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  1977
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  1970
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1965
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  1954
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1950
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1949
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1946
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1944
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1932
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1926
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1917
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1916
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1891
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1885
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1868
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1867
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1858
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1854
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1833
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1830
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1818
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1796
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1782
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1781
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1780
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1774
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1753
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1751
Wybory - Archiwum>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1750
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1741
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1739
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1733
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1721
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1696
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1693
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1691
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1679
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1677
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1672
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1667
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1660
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1653
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1635
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1618
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1573
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1572
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1546
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1535
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1530
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1516
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1504
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1497
>Organizacja>Wójt  1490
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1486
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1477
>Urząd Gminy>Zabytki  1470
>Urząd Gminy>Indeks spraw  1445
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1442
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1413
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  1302
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  1279
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1265
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1240
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1211
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1164
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  1152
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  1114
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
>Organizacja>Wójt Gminy  1033
Wybory - Archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  1024
>Urząd Gminy>Przyroda  997
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  995
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  984
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  981
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  898
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  891
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  874
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  857
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  719
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  672
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2018  642
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  591
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  556
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  544
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  496
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  475
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2018-2023  450
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  443
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  431
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
Oświadczenia Majątkowe>2018>Pracownicy Urzędu Gminy  405
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Rejestr wyborców  362
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  353
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>PONE  342
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Imienne wykazy głosowania  331
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Oświadczenia Majątkowe>2018>Radni  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Informacja o podatkach i opłatach lokalnych  315
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>Uchwały i opinie RIO  314
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
>>Urząd Gminy  313
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  312
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  305
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2016-2017  273
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  265
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - w opracowaniu  260
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Oświadczenia Majątkowe>2018> Kierownicy jednostek podległych  256
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Gminna Komisja Wyborcza  253
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  252
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  247
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  247
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  222
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  220
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  216
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje PKW  213
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Oświadczenia Majątkowe>2019>Kierownicy jednostek podległych  206
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  203
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  196
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  186
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  180
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  175
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy zle  174
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023  168
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Oświadczenia Majątkowe>2019>Radni  158
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  141
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  141
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia  126
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej  123
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie o okregach wyborczych  118
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  113
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  113
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s ustalenia wyników głosowania  112
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s przeprowadzenia głosowania  111
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  111
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Roczne sprawozdania finansowe.  109
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  102
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Zespół Szkół w Pisarzowicach  100
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  100
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Dokumenty do pobrania  100
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  98
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  97
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych.  96
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Skład komisji  94
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnictwa  93
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  93
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Raport o stanie gminy  93
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  93
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mia  92
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Roczne sprawozdania finansowe.  91
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  91
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów  91
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Roczne sprawozdania finansowe.  90
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Uchwały antysmogowe  89
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Roczne sprawozdania finansowe.  88
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  87
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2019  87
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Urząd Gminy Kamienna Góra  86
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  86
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  86
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  85
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Przedszkole w Krzeszowie  84
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Interpelacje prawne Ministerstwa Sprawiedliwości  82
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Roczne sprawozdania finansowe.  81
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Obwieszczenie  81
Ochrona środowiska>PONE>Uchwały antysmogowe  80
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  80
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Informacja z przebiegu realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra  79
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  79
Ochrona środowiska>PONE>Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25 września 2018 r.  78
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2018  77
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego  77
Ochrona środowiska>PONE>PONE  75
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  74
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  73
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Zespół Obsługi Jednostek Gminy  73
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  71
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2017 - 2018  71
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2018  71
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2017  70
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych.  68
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  68
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej  68
Oświadczenia Majątkowe>2020>Kierownicy jednostek podległych  67
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r.  67
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Zespół Szkół w Pisarzowicach  67
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o liczbie ławników  67
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 17 października 2018 r.  66
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych  66
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Obwieszczenia, postanowienia, informacje, inne ogłoszenia  65
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2020  65
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Wójta Gminy Kamienna Góra  64
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Skład Osobowy  64
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  63
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych  62
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  61
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  59
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa  59
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2017  59
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019> Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  58
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  57
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Oświadczenia Majątkowe>2020>Pracownicy Urzędu Gminy  56
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły  52
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Państwowej Komisji Wyborczej  47
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta RP 2020 10-05-2020>Obwieszczenia, postanowienia, informacje, inne ogłoszenia  45
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Program azbestowy ogłoszenia  44
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Zarząd Rady  42
Oświadczenia Majątkowe>2020>Radni  41
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Informacje publiczne>Powszechny Spis Rolny 2020>Informacje i ogłoszenia spisowe.  39
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta RP 2020 10-05-2020>Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  39
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2020  37
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2018 - 2019  36
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Plany pracy  36
>>  33
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Rolnictwo  31
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Okręgowej Komisji Wyborczej  31
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Zapytanie ofertowe azbest 2019  27
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości cie  24
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości  23
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>II tura wyborów Prezydenta RP  23
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Głosowanie korespondencyjne  22
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Informacje publiczne>Powszechny Spis Rolny 2020>Powszechny Spis Rolny 2020  21
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających  21
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie  20
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie>Roczne sprawozdania finansowe.  16
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestru Działalności Regulowanej  16
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
Organizacja>Komisje>Protokoły  15
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
>Organizacja>Rada Gminy  14
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  12
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Uprawnienia osób niepełnosprawnych  11
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Głosowanie przez pełnomocnika  11
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2019  9
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Plan pracy  8
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Informacje publiczne>Kontrole>Kontrola zarządcza  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>DYŻURY KOMISJI W DNIACH 13- 26 WRZEŚNIA 2018r GODZINY PRACY KOMISJI 10:00-13:00  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.  2
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/pliki/1538401867_Gmina_Miejska_Kamienna_Gora_obwody_postanowienie.pdf  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Prezentacja szkoleniowa dla członków OKW  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Informacje publiczne>Kontrole>Protokoły kontroli  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
Zamówienia publiczne>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
Początek strony