Statystyki odwiedzin Biuletynu


Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Przetargi nieograniczone  62070
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  36686
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Ogłoszenia o wyborze oferty  25680
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  16940
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  13104
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  9805
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  9272
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  8960
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  8165
>Urząd Gminy>Adres  6800
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  6728
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Przetargi nieograniczone  6693
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  6570
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Informacja o złożonych ofertach  6533
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  6418
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  6072
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Zwolnienia z podatków i opłat.  5921
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  5819
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  5814
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  5616
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  5114
>Organizacja>Sekretarz Gminy  4941
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4919
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  4903
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  4901
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  4885
>Organizacja>Z-ca Wójta  4770
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4640
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  4634
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  4603
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
>Organizacja>Skarbnik Gminy  4475
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  4396
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  4353
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  4297
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  4267
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  4219
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  4188
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015 - 2022.  4040
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3961
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3954
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3943
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  3941
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3930
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Uruchomienie platformy zakupowej  3904
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3901
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  3883
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3871
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3738
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  3717
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  3671
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  3618
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  3412
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  3372
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2018-2023  3340
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  3296
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  3262
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  3258
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  3239
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  3167
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  3131
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  3122
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  3113
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach  3071
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  3064
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  3063
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  3039
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2990
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2989
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2988
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2964
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2956
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2918
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2903
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2849
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2832
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2814
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2805
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2801
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2798
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  2778
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  2776
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Plany zamówień  2753
>O Biuletynie>Redakcja  2753
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2729
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  2727
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2725
Komisje>Społeczna>Plany pracy  2716
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2642
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  2630
>Urząd Gminy>Metryczka  2581
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  2580
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  2580
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  2574
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  2553
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  2550
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  2543
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  2540
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2012-2015  2536
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2527
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2526
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  2526
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  2514
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  2493
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  2493
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  2492
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2469
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  2457
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  2436
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  2432
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  2404
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  2403
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  2390
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  2370
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  2341
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  2328
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  2313
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  2297
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  2248
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  2247
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  2220
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  2193
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  2182
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  2178
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  2174
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  2159
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  2157
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  2154
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  2145
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  2120
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  2082
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  2082
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  2082
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  2077
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  2066
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  2061
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  2051
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  2050
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  2046
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  2036
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  2024
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  2015
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1999
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1997
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1997
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1992
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1991
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1987
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1974
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1969
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1965
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1957
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1948
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1945
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1941
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1932
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1925
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1902
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1887
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1880
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1874
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1872
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1867
Wybory - Archiwum>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1846
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1843
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1833
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1833
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1802
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1798
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1793
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1781
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1778
>Urząd Gminy>Indeks spraw  1768
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1755
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1747
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1739
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1733
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1731
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1722
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1721
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1716
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1693
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1691
>Organizacja>Wójt Gminy  1684
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1684
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1667
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1666
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1662
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1662
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1660
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1592
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1576
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1573
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1552
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1542
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1535
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1534
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1529
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1492
>Organizacja>Wójt  1490
>Urząd Gminy>Zabytki  1479
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1468
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1465
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  1434
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  1366
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  1350
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1292
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1244
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1213
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  1210
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  1192
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1164
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2024> Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2018-2024  1074
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
Wybory - Archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  1043
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  1027
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  1021
>Urząd Gminy>Przyroda  1004
>>Urząd Gminy  990
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - w opracowaniu  987
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  983
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  931
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  916
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  899
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  873
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  744
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  731
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2018  721
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2024>Imienne wykazy głosowania  703
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  689
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  652
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>Uchwały i opinie RIO  652
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  590
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2024  585
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  569
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2024  556
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  553
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Plany zamówień  546
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2024  527
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Oświadczenia Majątkowe>2018>Pracownicy Urzędu Gminy  485
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2024>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  476
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Gminna Komisja Wyborcza  473
Oświadczenia Majątkowe>2020>Pracownicy Urzędu Gminy  469
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  459
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Informacja o podatkach i opłatach lokalnych  450
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  436
Oświadczenia Majątkowe>2018>Radni  421
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2024  416
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Rejestr wyborców  410
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
Oświadczenia Majątkowe>2021>Pracownicy Urzędu Gminy  366
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  362
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  354
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>PONE  342
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje PKW  323
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2024  320
Oświadczenia Majątkowe>2018> Kierownicy jednostek podległych  319
Oświadczenia Majątkowe>2023>Pracownicy Urzędu Gminy  317
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  316
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
Oświadczenia Majątkowe>2019>Kierownicy jednostek podległych  311
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  305
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Oświadczenia Majątkowe>2020>Kierownicy jednostek podległych  298
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje o warunkach zabudowy  291
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Oświadczenia Majątkowe>2022>Kierownicy jednostek podległych  280
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  276
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2016 - 2017  276
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2021  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  273
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Zespół Szkół w Pisarzowicach  263
>>  262
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  260
Oświadczenia Majątkowe>2023>Kierownicy jednostek podległych  259
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  253
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  253
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  251
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Oświadczenia Majątkowe>2022>Pracownicy Urzędu Gminy  242
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Dokumenty do pobrania  241
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Skład Osobowy Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra I kadencji  239
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2020  235
Oświadczenia Majątkowe>2019>Radni  233
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Roczne sprawozdania finansowe.  228
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  227
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Oświadczenia Majątkowe>2023>Radni  227
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  226
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  224
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia  222
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Roczne sprawozdania finansowe.  222
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  221
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  218
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Informacje publiczne>Powszechny Spis Rolny 2020>Informacje i ogłoszenia spisowe.  214
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Oświadczenia Majątkowe>2021>Kierownicy jednostek podległych  212
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Urząd Gminy Kamienna Góra  211
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Raporty o stanie gminy  207
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Program azbestowy ogłoszenia  204
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  203
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Roczne sprawozdania finansowe.  203
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Roczne sprawozdania finansowe.  201
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Skład komisji  200
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Roczne sprawozdania finansowe.  198
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej  198
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  193
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  188
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Oświadczenia Majątkowe>2020>Radni  184
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s przeprowadzenia głosowania  183
Wybory i Referenda>WYBORY SAMORZĄDOWE 2024>Obwodowe komisje wyborcze  183
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Obwieszczenia, postanowienia, informacje, inne ogłoszenia  181
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  180
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy zle  180
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s ustalenia wyników głosowania  180
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie o okregach wyborczych  172
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Zarząd Rady  172
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  167
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  164
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Interpelacje prawne Ministerstwa Sprawiedliwości  163
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019> Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Oświadczenia Majątkowe>2022>Radni  160
Wybory i Referenda>WYBORY SAMORZĄDOWE 2024>Terytorialna Komisja Wyborcza  160
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2020  160
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Wójta Gminy Kamienna Góra  159
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  159
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
>Urząd Gminy>Dostępność Podmiotu Publicznego.  157
Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie  157
Oświadczenia Majątkowe>2021>Radni  157
Wybory i Referenda>WYBORY SAMORZĄDOWE 2024>Rozporządzenia, zarządzenia, uchwały dotyczące wyborów  156
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2019  156
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Obwieszczenie  154
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Uchwały antysmogowe  153
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta RP 2020 10-05-2020>Obwieszczenia, postanowienia, informacje, inne ogłoszenia  153
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  152
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Przedszkole w Krzeszowie  150
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  149
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  149
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  146
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2018  144
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mia  143
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych.  143
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Zespół Obsługi Jednostek Gminy  143
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów  142
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnictwa  140
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o liczbie ławników  139
Informacje publiczne>Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym  139
Wybory i Referenda>Wybory Młodzieżowej Rady Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  138
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  138
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  137
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  136
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Plany pracy  134
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Zespół Szkół w Pisarzowicach  133
Informacje publiczne>Kontrole>Kontrola zarządcza  132
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie>Roczne sprawozdania finansowe.  131
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego  131
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  130
Ochrona środowiska>PONE>Uchwały antysmogowe  130
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Ochrona środowiska>PONE>Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25 września 2018 r.  129
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  129
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Ochrona środowiska>PONE>PONE  128
Informacje publiczne>Kontrole>Protokoły kontroli  127
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  126
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta RP 2020 10-05-2020>Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  124
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2018  123
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2022  122
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej  122
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023>Obwodowe komisje wyborcze  122
Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  121
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2017  121
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych.  117
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Państwowej Komisji Wyborczej  116
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2020  115
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestru Działalności Regulowanej  114
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 17 października 2018 r.  114
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Rolnictwo  112
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r.  112
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych  112
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2017  110
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  110
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  109
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  109
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych  108
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa  106
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
>O Biuletynie>Deklaracja dostępności.  103
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2019  102
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>II tura wyborów Prezydenta RP  102
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2021  100
Informacje publiczne>Wybory i Referenda>Podział Gminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.  100
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Zapytanie ofertowe azbest 2019  96
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających  95
Informacje publiczne>Powszechny Spis Rolny 2020>Powszechny Spis Rolny 2020  95
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2021  91
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023> Informacje ogólne.  85
Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra>Warunki organizacyjno - finansowe oraz program działania.  84
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.  84
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Ogłoszenia o wyborze oferty  84
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z:  84
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kamienna Góra  81
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Informacja z przebiegu realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra  79
>Urząd Gminy>Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej  79
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  76
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2017 - 2018  74
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Głosowanie korespondencyjne  69
Oświadczenia Majątkowe>2024>Pracownicy Urzędu Gminy  68
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2022  68
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Oświadczenia Majątkowe>2024>Radni  65
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Gminny program opieki nad zabytkami.  64
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2024>Protokoły  63
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2022  62
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Uprawnienia osób niepełnosprawnych  61
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Głosowanie przez pełnomocnika  59
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Okręgowej Komisji Wyborczej  58
Urząd Gminy>Decyzje środowiskowe>2024  58
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  57
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Oświadczenia Majątkowe>2024>Kierownicy jednostek podległych  56
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Informacja o złożonych ofertach  55
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2022  53
Urząd Gminy>Decyzje środowiskowe>2023  53
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia ZIT AW 2021-2027  49
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2018 - 2019  43
Wybory i Referenda>WYBORY SAMORZĄDOWE 2024>Rejestracja kandydatów do rady.  42
Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024>Rozporządzenia, zarządzenia, uchwały dotyczące wyborów  42
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023>Uprawnienia wyborców  38
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
Oświadczenia Majątkowe>2021>Pracownicy Urzędu Gminy  37
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości cie  36
Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024>Obwodowe Komisje Wyborcze  36
Informacje publiczne>Plany, programy strategie> Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2030  32
Informacje publiczne>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia majątkowe - wyjaśnienia.  31
Wybory i Referenda>Wybory Ławników Sądowych 2024-2027>Wybory Uzupełniające Ławników Sądowych 2024-2027  27
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2023  26
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2023  24
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Wybory i Referenda>Wybory Ławników Sądowych 2024-2027>Dokumenty do pobrania  23
Wybory i Referenda>WYBORY SAMORZĄDOWE 2024>Uprawnienia wyborców  23
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości  23
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Wybory i Referenda>Wybory Ławników Sądowych 2024-2027>Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2024 – 2027  20
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Wybory i Referenda>Podział Gminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania>Ogłoszenia i obwieszczenia  19
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Skład Osobowy Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra II kadencji  19
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Wybory i Referenda>WYBORY SAMORZĄDOWE 2024>Rejestracja kandydatów na wójta.  18
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Organizacja>Komisje>Protokoły  15
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023>Granice obwodów głosowania  15
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
>Organizacja>Rada Gminy  14
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  14
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Wybory i Referenda>Referendum ogólnokrajowe 2023>Obwieszczenia  11
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
Wybory i Referenda>Wybory Ławników Sądowych 2024-2027>Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o liczbie ławników  9
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Plan pracy  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Skład Komisji Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra  7
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z:  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Wybory i Referenda>Wybory do Izb Rolniczych 2023 >Ogłoszenia i obwieszczenia  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Wybory i Referenda>Referendum ogólnokrajowe 2023>Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2024>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023>Podział Gminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
>>  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
Rada Gminy>Kadencja 2024 - 2029>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>DYŻURY KOMISJI W DNIACH 13- 26 WRZEŚNIA 2018r GODZINY PRACY KOMISJI 10:00-13:00  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Rada Gminy>Kadencja 2024 - 2029>Protokoły  3
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Wybory i Referenda>Referendum ogólnokrajowe 2023> Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.  3
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Wybory i Referenda>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024>Uprawnienia wyborców  3
Rada Gminy>Kadencja 2024 - 2029> Imienne wykazy głosowania  3
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzeń kadencja 2024-2029  2
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Plany zamówień  2
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Przetargi nieograniczone  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r.  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
Informacje publiczne>Wybory i Referenda>Podział Gminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
>Zamówienia publiczne>Zamówienia poza ustawą Pzp  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023>Informacje ogólne.  1
>O Biuletynie>test  1
Wybory i Referenda>Referendum ogólnokrajowe 2023>Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/pliki/1538401867_Gmina_Miejska_Kamienna_Gora_obwody_postanowienie.pdf  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Prezentacja szkoleniowa dla członków OKW  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
>O Biuletynie>test2  1
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Ogłoszenia o wyborze oferty  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Wybory i Referenda>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023>Uprawnienia wyborców  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
Początek strony