Statystyki odwiedzin Biuletynu


Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Przetargi nieograniczone  46841
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  33799
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Ogłoszenia o wyborze oferty  19431
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  14591
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  12761
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  9539
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  8502
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  8128
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  7552
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  6568
>Urząd Gminy>Adres  6211
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  6194
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Informacja o złożonych ofertach  6175
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  5804
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Zwolnienia z podatków i opłat.  5730
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  5600
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  5548
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  5398
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  5372
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4917
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  4781
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  4709
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4640
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
>Organizacja>Sekretarz Gminy  4555
>Organizacja>Z-ca Wójta  4367
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  4362
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  4353
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  4316
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  4294
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  4187
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  4169
>Organizacja>Skarbnik Gminy  4164
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  4160
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  4136
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3961
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3929
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3925
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy  3910
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3885
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  3878
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3871
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3864
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  3766
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3738
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  3691
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  3574
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  3397
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  3313
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  3282
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  3277
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  3218
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  3200
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  3167
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  3161
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  3152
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach  3065
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  3062
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  3041
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  3033
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  3002
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2988
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2018-2023  2988
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2981
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  2964
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2962
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  2942
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  2907
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2884
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2837
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2828
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2817
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2808
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2802
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2714
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  2701
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2697
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2693
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2690
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2688
>O Biuletynie>Redakcja  2684
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Plany zamówień  2677
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2642
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2637
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  2581
>Urząd Gminy>Metryczka  2565
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  2531
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2526
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  2495
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2012-2015  2495
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  2470
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  2468
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  2461
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  2460
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  2457
Komisje>Społeczna>Plany pracy  2447
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  2446
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  2439
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  2434
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  2434
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2433
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2418
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  2409
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  2400
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  2399
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  2376
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  2361
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  2361
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  2340
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  2335
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  2332
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  2313
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  2292
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  2282
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  2254
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  2201
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  2180
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  2180
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  2174
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  2157
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  2151
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  2138
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  2118
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  2112
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  2112
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  2098
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  2082
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  2077
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  2077
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  2060
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  2051
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  2050
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  2024
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  2014
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  2014
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  2013
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1999
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1997
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  1995
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1991
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  1988
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1987
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1971
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1967
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1966
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  1963
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1953
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1946
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1937
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1932
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1923
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1921
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1903
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1887
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1879
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1869
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1867
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1863
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1839
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1833
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1826
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1804
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1794
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1789
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1781
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1776
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1761
Wybory - Archiwum>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1759
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1753
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1751
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1739
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1733
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1721
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1708
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1693
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1691
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1690
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1683
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1678
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1667
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1660
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1658
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1648
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1626
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1594
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1576
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1552
>Urząd Gminy>Indeks spraw  1538
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1536
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1535
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1522
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1510
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1503
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1492
>Organizacja>Wójt  1490
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1482
>Urząd Gminy>Zabytki  1473
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1453
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1425
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  1314
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  1299
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1275
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1240
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1213
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  1167
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1164
>Organizacja>Wójt Gminy  1158
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  1130
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
Wybory - Archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  1032
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  1003
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  1000
>Urząd Gminy>Przyroda  999
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  981
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Przetargi nieograniczone  919
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  900
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  898
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  884
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  861
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  724
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  677
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2018  664
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Uruchomienie platformy zakupowej  629
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  624
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2018-2023  622
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  561
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  549
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  527
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - w opracowaniu  517
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  499
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  447
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  435
Oświadczenia Majątkowe>2018>Pracownicy Urzędu Gminy  428
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Imienne wykazy głosowania  421
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>Uchwały i opinie RIO  375
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  371
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Rejestr wyborców  369
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  353
Oświadczenia Majątkowe>2018>Radni  352
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Informacja o podatkach i opłatach lokalnych  343
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>PONE  342
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  319
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  314
>>Urząd Gminy  313
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  293
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2016 - 2017  276
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  274
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Oświadczenia Majątkowe>2018> Kierownicy jednostek podległych  270
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Gminna Komisja Wyborcza  270
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  269
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  258
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  255
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  251
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  251
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Oświadczenia Majątkowe>2019>Kierownicy jednostek podległych  239
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  225
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  224
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje PKW  223
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  216
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023  210
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  190
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  188
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  180
Oświadczenia Majątkowe>2019>Radni  179
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  178
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy zle  177
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Oświadczenia Majątkowe>2020>Pracownicy Urzędu Gminy  169
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
Oświadczenia Majątkowe>2020>Kierownicy jednostek podległych  155
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  148
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  145
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Plany zamówień  143
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  142
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  140
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  137
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia  136
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Zespół Szkół w Pisarzowicach  136
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej  133
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Roczne sprawozdania finansowe.  132
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  130
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie o okregach wyborczych  127
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  126
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2020  125
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s ustalenia wyników głosowania  121
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Skład komisji  121
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Raport o stanie gminy  121
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s przeprowadzenia głosowania  120
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  119
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Skład Osobowy  117
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  117
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Dokumenty do pobrania  111
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Roczne sprawozdania finansowe.  110
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  109
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2019  109
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Roczne sprawozdania finansowe.  109
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Roczne sprawozdania finansowe.  107
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Roczne sprawozdania finansowe.  107
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  104
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych.  103
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  102
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  101
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Uchwały antysmogowe  100
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnictwa  100
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mia  100
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów  99
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  98
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Urząd Gminy Kamienna Góra  98
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  96
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  95
Oświadczenia Majątkowe>2020>Radni  94
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Przedszkole w Krzeszowie  93
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Obwieszczenie  92
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Interpelacje prawne Ministerstwa Sprawiedliwości  92
Ochrona środowiska>PONE>Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25 września 2018 r.  89
Ochrona środowiska>PONE>Uchwały antysmogowe  89
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2018  88
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  87
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego  86
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  86
Ochrona środowiska>PONE>PONE  85
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Ogłoszenia o wyborze oferty  84
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Zespół Obsługi Jednostek Gminy  84
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2020  83
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  83
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2018  81
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  80
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2017  79
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Informacja z przebiegu realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra  79
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o liczbie ławników  78
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  77
Informacje publiczne>Powszechny Spis Rolny 2020>Informacje i ogłoszenia spisowe.  77
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Zespół Szkół w Pisarzowicach  76
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2017 - 2018  74
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Obwieszczenia, postanowienia, informacje, inne ogłoszenia  74
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Wójta Gminy Kamienna Góra  74
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej  74
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych.  74
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r.  73
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 17 października 2018 r.  72
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Program azbestowy ogłoszenia  72
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych  72
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Zarząd Rady  71
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  69
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  69
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych  68
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2017  68
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  67
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019> Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  67
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa  65
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Plany pracy  59
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  57
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Państwowej Komisji Wyborczej  56
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły  56
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta RP 2020 10-05-2020>Obwieszczenia, postanowienia, informacje, inne ogłoszenia  55
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Informacja o złożonych ofertach  55
Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie  55
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta RP 2020 10-05-2020>Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  49
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Rolnictwo  43
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2018 - 2019  42
Informacje publiczne>Powszechny Spis Rolny 2020>Powszechny Spis Rolny 2020  42
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Zapytanie ofertowe azbest 2019  38
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2021  38
Oświadczenia Majątkowe>2021>Pracownicy Urzędu Gminy  37
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
Oświadczenia Majątkowe>2021>Pracownicy Urzędu Gminy  37
Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie>Roczne sprawozdania finansowe.  37
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości cie  36
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających  35
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>II tura wyborów Prezydenta RP  34
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2019  34
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Okręgowej Komisji Wyborczej  34
>>  33
Informacje publiczne>Kontrole>Kontrola zarządcza  32
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestru Działalności Regulowanej  30
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Głosowanie korespondencyjne  29
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości  23
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  22
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Informacje publiczne>Kontrole>Protokoły kontroli  21
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Informacje publiczne>Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym  20
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Głosowanie przez pełnomocnika  19
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Uprawnienia osób niepełnosprawnych  19
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z:  18
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  17
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
Organizacja>Komisje>Protokoły  15
>Urząd Gminy>Dostępność Podmiotu Publicznego.  15
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
>Organizacja>Rada Gminy  14
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra>Warunki organizacyjno - finansowe oraz program działania.  12
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  12
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
>O Biuletynie>Deklaracja dostępności.  10
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2021  9
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2020  9
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Plan pracy  8
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2021  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z:  6
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  5
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
>>  4
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>DYŻURY KOMISJI W DNIACH 13- 26 WRZEŚNIA 2018r GODZINY PRACY KOMISJI 10:00-13:00  3
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Plany zamówień  2
>Zamówienia publiczne>Zamówienia poza ustawą Pzp  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r.  2
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Przetargi nieograniczone  2
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Prezentacja szkoleniowa dla członków OKW  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Ogłoszenia o wyborze oferty  1
>O Biuletynie>test  1
>O Biuletynie>test2  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/pliki/1538401867_Gmina_Miejska_Kamienna_Gora_obwody_postanowienie.pdf  1
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Początek strony