Statystyki odwiedzin Biuletynu


Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Przetargi nieograniczone  61440
>Urząd Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  36450
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Ogłoszenia o wyborze oferty  25218
>Urząd Gminy>Praca w urzędzie  16693
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2002-2006  13094
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2006-2010  9798
Urząd Gminy>Referaty>ROZWOJU I INFRASTRUKTURY (RI)  9191
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (KROŚ)  8883
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT FINANSOWY (FN)  8108
>Urząd Gminy>Adres  6762
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)  6676
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  6570
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Informacja o złożonych ofertach  6525
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.  6373
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Przetargi nieograniczone  6240
>Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone  6060
Urząd Gminy>Referaty>REFERAT ORGANIZACYJNO – SPOŁECZNY (OS)  6000
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Zwolnienia z podatków i opłat.  5907
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  5819
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 2010-2014  5652
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018  5616
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.  5058
>Prawo Lokalne>Budżet Gminy 2011  4919
>Organizacja>Sekretarz Gminy  4892
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  4890
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje lokalizacji celu publicznego  4871
>Informacje publiczne>Mienie komunalne  4871
>Organizacja>Z-ca Wójta  4723
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010  4640
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  4618
>Zamówienia publiczne>Przetargi  4582
Organizacja>Rada Gminy>Skład Osobowy Rady Gminy  4556
>Organizacja>Skarbnik Gminy  4436
Organizacja>Rada Gminy>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014  4353
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestry, ewidencje i archiwa  4286
>Prawo Lokalne>Baza aktów własnych - od roku 2013  4282
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2010  4266
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  4215
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy  4161
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015 - 2022.  4027
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2006-2010  3961
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Program współpracy Gminy Kamienna Góra z NGO  3949
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3943
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  3930
>Urząd Gminy>Skargi i wnioski  3926
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  3901
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  3883
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3871
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzień kadencja 2010-2014  3738
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2011  3716
Informacje publiczne>Petycje>Petycje  3648
Organizacja>Rada Gminy>Plany pracy  3579
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Uruchomienie platformy zakupowej  3507
>Informacje publiczne>Mieszkańcy gminy  3397
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  3371
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Wykaz sołtysów kadencji 2018-2023  3311
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Publicznie dostępny wykaz danych  3283
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2009  3259
>Informacje publiczne>Inne informacje  3254
>Informacje publiczne>Informacje nieudostępnione  3250
>Urząd Gminy>Elektroniczna Skrzynka Podawcza  3222
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  3166
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ogorzelec  3123
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2008  3111
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  3101
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach  3070
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2007  3060
Organizacja>Rada Gminy>Prezydium Rady Gminy  3039
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  3039
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  2989
>Informacje publiczne>Dostęp do informacji publicznej  2988
Komisje>Społeczna>Skład komisji  2979
Organizacja>Wójt Gminy>Informacja o wyborze  2964
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia 2012  2952
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czarnów  2912
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło  2898
>Urząd Gminy>Informacja o gminie  2846
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Pisarzowice  2826
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  2814
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszów  2801
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Czadrów  2792
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Szarocin  2787
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu  2775
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne do 2020>Plany zamówień  2753
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  2752
>O Biuletynie>Redakcja  2746
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Placówek Oświatowych  2728
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Janiszów  2723
>Informacje publiczne>Gospodarka odpadami komunalnymi  2721
Komisje>Społeczna>Plany pracy  2692
>Informacje publiczne>Protokoły kontroli  2642
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Jawiszów  2626
>Urząd Gminy>Metryczka  2581
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Debrznik  2576
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Leszczyniec  2575
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Raszów  2571
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Ptaszków  2548
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Gorzeszów  2548
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Przedwojów  2539
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2012-2015  2535
Komisje>Rewizyjna>Skład komisji  2531
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s gospodarki przestrzennej GP  2526
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzień kadencja 2014-2018  2526
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Rędziny  2518
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Dobromyśl  2510
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Kochanów  2491
Urząd Gminy>Język Migowy w Urzędzie>Pomoc dla osób niesłyszących  2487
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  2485
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  2469
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Olszyny  2454
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Lipienica  2431
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz zabytków  2425
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2011  2403
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  2403
Organizacja>Jednostki pomocnicze>Sołectwo Krzeszówek  2368
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plan pracy  2365
Oświadczenia Majątkowe>2008>Pracownicy Urzędu Gminy  2341
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2014  2327
Oświadczenia Majątkowe>2011>Radni  2313
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  2295
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  2246
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestr instytucji kultury  2246
>O Biuletynie>Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  2203
Oświadczenia Majątkowe>2011>Pracownicy Urzędu Gminy  2182
Oświadczenia Majątkowe>2007>Radni  2174
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Sprawozdania  2170
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2015  2158
Oświadczenia Majątkowe>2007>Pracownicy Urzędu Gminy  2157
Oświadczenia Majątkowe>2003>Pracownicy Urzędu Gminy  2152
Oświadczenia Majątkowe>2014>Radni  2145
Oświadczenia Majątkowe>2003>Radni  2119
Oświadczenia Majątkowe>2007>Kierownicy jednostek podległych  2082
Oświadczenia Majątkowe>2005>Pracownicy Urzędu Gminy  2080
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Obwieszczenia wyborcze  2078
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Rada Pożytku Publicznego  2076
Organizacja>Wójt Gminy>Plan narad  2066
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2016  2060
Oświadczenia Majątkowe>2006>Kierownicy jednostek podległych  2051
Oświadczenia Majątkowe>2010>Radni  2050
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obywatelskich SO  2049
>Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna  2041
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2017  2035
Oświadczenia Majątkowe>2010> Pracownicy Urzędu Gminy  2024
Oświadczenia Majątkowe>2006>Pracownicy Urzędu Gminy  2015
Oświadczenia Majątkowe>2013>Pracownicy Urzędu Gminy  1999
Oświadczenia Majątkowe>2006>Radni  1997
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Obwieszczenia wyborcze  1996
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  1992
Oświadczenia Majątkowe>2005>Kierownicy jednostek podległych  1991
Oświadczenia Majątkowe>2012>Pracownicy Urzędu Gminy  1987
Oświadczenia Majątkowe>2016> Pracownicy Urzędu Gminy  1974
Oświadczenia Majątkowe>2014>Kierownicy jednostek podległych  1969
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych 2016-2019  1964
Oświadczenia Majątkowe>2009>Kierownicy jednostek podległych  1957
Oświadczenia Majątkowe>2011>Kierownicy jednostek podległych  1948
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2012  1944
Oświadczenia Majątkowe>2015>Pracownicy Urzędu Gminy  1941
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  1932
Oświadczenia Majątkowe>2013>Radni  1925
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2012  1901
Oświadczenia Majątkowe>2003>Kierownicy jednostek podległych  1887
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2010  1879
Oświadczenia Majątkowe>2015>Radni  1874
>Informacje publiczne>Polityka prywatności  1867
Oświadczenia Majątkowe>2004>Pracownicy Urzędu Gminy  1867
Wybory - Archiwum>Referendum ogólnokrajowe 2015>Obwieszczenia  1845
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2013  1842
Oświadczenia Majątkowe>2005>Radni  1833
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2015  1832
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s organizacyjnych ORG  1823
Oświadczenia Majątkowe>2016>Kierownicy jednostek podległych  1802
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2014  1797
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2011  1792
Oświadczenia Majątkowe>2008>Kierownicy jednostek podległych  1781
Oświadczenia Majątkowe>2009>Pracownicy Urzędu Gminy  1778
Oświadczenia Majątkowe>2009>Radni  1755
>Urząd Gminy>Indeks spraw  1748
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2015  1746
Oświadczenia Majątkowe>2010> Kierownicy jednostek podległych  1739
Oświadczenia Majątkowe>2004>Radni  1733
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2016  1730
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2012  1721
Oświadczenia Majątkowe>2013>Kierownicy jednostek podległych  1721
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2013  1715
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s społecznych SP  1703
Oświadczenia Majątkowe>2012>Radni  1693
Oświadczenia Majątkowe>2012>Kierownicy jednostek podległych  1691
Oświadczenia Majątkowe>2014> Pracownicy Urzędu Gminy  1682
Oświadczenia Majątkowe>2016>Radni  1667
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1665
Oświadczenia Majątkowe>2015>Kierownicy jednostek podległych  1662
Oświadczenia Majątkowe>2004>Kierownicy jednostek podległych  1660
>Informacje publiczne>Ocena jakości wody  1659
>Organizacja>Wójt Gminy  1622
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>Informacja zbiorcza o ilości załatwionych spraw  1603
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s promocji gminy, informacji europejskiej i turystyki PI  1596
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  1591
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2014 - 2015  1576
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania  1572
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jeleniej Gorze z dnia 20 marca 2015 r.  1551
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015>POSTANOWIENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  1541
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  1535
>Urząd Gminy>Infrastruktura społeczna  1532
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2014  1528
>Zamówienia publiczne>Zamówienia publiczne  1497
>Urząd Gminy>Geologia, rolnictwo, przemysł  1492
>Organizacja>Wójt  1490
>Urząd Gminy>Zabytki  1479
>Urząd Gminy>Infrastruktura techniczna  1466
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  1463
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Uchwały i informacje GKW  1433
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Ewidencja pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Kamienna Góra  1364
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s obsługi Rady Gminy RG  1350
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Dziennik Ustaw  1346
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1298
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Obwieszczenia  1292
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2006-2010  1258
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s informatyki i administracyjno technicznych IA  1243
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  1228
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierający  1213
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko  1203
Informacje publiczne>Dzienniki Urzędowe>Monitor Polski  1191
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s Obrony Cywilnej i BHP OC  1164
>Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy  1090
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Program Ochrony Środowiska  1072
Wybory - Archiwum>Wybory uzupełniające do Rady Gminy>Obwieszczenia i komunikaty  1041
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły sesji Rady Gminy kadencja 2018-2023  1027
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015>Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej  1026
Oświadczenia Majątkowe>2017>Pracownicy Urzędu Gminy  1021
>Urząd Gminy>Przyroda  1004
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Biblioteka Publiczna Gminy Kamienna Góra  983
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - w opracowaniu  964
Oświadczenia Majątkowe>2017>Radni  931
Oświadczenia Majątkowe>2017>Kierownicy jednostek podległych  916
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wykaz organizacji pozarządowych  899
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  888
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2010>Obwieszczenia i rozporządzenia  872
>Urząd Gminy>Regulamin organizacyjny urzędu  812
>Urząd Gminy>Informacja o stanie załatwianych spraw.  778
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  733
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Ośrodek Kultury Gminy Kamienna Góra  731
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - dostawy  722
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2018  719
>Urząd Gminy>Nieodpłatna pomoc prawna  719
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu i Senatu 2011>Obwieszczenia wyborcze  689
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Imienne wykazy głosowania  688
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  663
Prawo Lokalne>Uchwały Rady Gminy do roku 2012>Kadencja 1998-2002  658
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Inne informacje  638
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>Uchwały i opinie RIO  635
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Protokoły posiedzeń  611
>Informacje publiczne>Przetargi nieograniczone - usługi  590
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Działalność sportowa  589
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s świadczen rodzinnych SR  576
>Informacje publiczne>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego  565
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  563
Organizacja>Rada Gminy>Plany Pracy Rady Gminy  560
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia i rozporządzenia  553
Komisje>Społeczna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  538
Komisje>Rewizyjna>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  515
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Plany zamówień  515
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 1  494
Oświadczenia Majątkowe>2018>Pracownicy Urzędu Gminy  485
Organizacja>Rada Gminy>Wiceprzewodniczący Rady  479
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  475
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Krzeszowie  469
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  459
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Gminna Komisja Wyborcza  459
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Komunikaty  458
Prawo Lokalne>Podatki i opłaty lokalne>Informacja o podatkach i opłatach lokalnych  440
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  436
Oświadczenia Majątkowe>2020>Pracownicy Urzędu Gminy  420
>Urząd Gminy>Indeks spraw  412
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załacznik nr 4  411
Oświadczenia Majątkowe>2018>Radni  410
Informacje publiczne>Wybory - Archiwum>Rejestr wyborców  409
Komisje>Komisje wspólne>Protokoły posiedzeń kadencja 2018 - 2023  407
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  400
Komisje>Rewizyjna>Plany pracy  398
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  393
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  387
Urząd Gminy>Indeks spraw>Planowanie przestrzenne  385
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  378
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 2  374
>>Urząd Gminy  363
Urząd Gminy>Indeks spraw>Działalność gospodarcza  363
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  362
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  361
Oświadczenia Majątkowe>2021>Pracownicy Urzędu Gminy  359
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczne Gimnazjum w Pisarzowicach  353
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>PONE  342
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach  340
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Kupno lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  337
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Skład komisji  331
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ochrona środowiska  330
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podatki i opłaty lokalne  326
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Informacje PKW  322
Oświadczenia Majątkowe>2018> Kierownicy jednostek podległych  319
Oświadczenia Majątkowe>2014>Pracownicy Urzędu Gminy  316
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Protokoły posiedzeń kadencja 2018-2023  315
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  315
Organizacja>Wójt Gminy>Protokoły z narad  314
Oświadczenia Majątkowe>2019>Kierownicy jednostek podległych  309
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  308
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  304
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  304
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy  299
Komisje>Społeczna>Plany pracy  299
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka mieszkaniowa  299
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Skład komisji  294
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  292
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  291
Oświadczenia Majątkowe>2020>Kierownicy jednostek podległych  291
Urząd Gminy>Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja  290
Urząd Gminy>Indeks spraw>Drogi gminne  289
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konkursy ofert  284
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  284
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  282
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  279
Prawo Lokalne>Statut gminy>Załącznik nr 3  279
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ewidencja ludności  278
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2016 - 2017  276
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.  275
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarka Gruntami Gminnymi.  274
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Rejestr uchwał  273
Urząd Gminy>Indeks spraw>Dowody osobiste  271
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  271
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Podstawa prawna  270
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  267
Urząd Gminy>Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości  265
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  265
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  264
Prawo Lokalne>Gospodarka przestrzenna>Decyzje o warunkach zabudowy  264
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2021  262
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  259
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  257
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  255
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  255
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  254
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego.  253
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  253
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Zespół Szkół w Pisarzowicach  251
Oświadczenia Majątkowe>2022>Kierownicy jednostek podległych  249
Urząd Gminy>Indeks spraw>Świadczenia rodzinne  248
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  244
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  241
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  241
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Dokumenty do pobrania  240
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Skład Osobowy Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra I kadencji  238
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  238
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  236
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  233
Oświadczenia Majątkowe>2019>Radni  230
Oświadczenia Majątkowe>2022>Pracownicy Urzędu Gminy  228
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Szarocinie>Roczne sprawozdania finansowe.  227
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  227
Wybory - Archiwum>Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014>Informacja Wójta Gminy  227
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Informacja dla osób niepełnosprawnych  226
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.  226
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2020  224
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  224
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  224
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych w przypadku utraty dowodu osobistego.  223
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  222
Jednostki organizacyjne>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Roczne sprawozdania finansowe.  220
Oświadczenia Majątkowe>2023>Pracownicy Urzędu Gminy  219
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  218
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrze  218
Komisje>Budżetu i Finansów (05.12.2006-16.03.2007)>Plany pracy  216
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  215
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie  214
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  213
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia  212
Informacje publiczne>Powszechny Spis Rolny 2020>Informacje i ogłoszenia spisowe.  211
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  211
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne  209
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Plany pracy  208
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  205
Oświadczenia Majątkowe>2021>Kierownicy jednostek podległych  204
Jednostki organizacyjne>Zespół Szkół w Pisarzowicach>Roczne sprawozdania finansowe.  202
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Program azbestowy ogłoszenia  202
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.  202
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Urząd Gminy Kamienna Góra  201
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  201
Jednostki organizacyjne>Przedszkole Publiczne w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  201
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie>Roczne sprawozdania finansowe.  199
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Raport o stanie gminy  199
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej  197
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Roczne sprawozdania finansowe.  197
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Skład komisji  194
Jednostki organizacyjne>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie>Roczne sprawozdania finansowe.  192
Plany, programy strategie>Projekty organizacji ruchu drogowego>Droga gminna nr 114833D w Czadrowie.  190
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  189
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  188
Oświadczenia Majątkowe>2023>Kierownicy jednostek podległych  184
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  183
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego  182
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  182
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  181
Oświadczenia Majątkowe>2020>Radni  180
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy zle  180
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Obwieszczenia, postanowienia, informacje, inne ogłoszenia  180
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  180
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.  180
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s przeprowadzenia głosowania  179
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie dowodów osobistych osobom powracającym z zagranicy.  177
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze d/s ustalenia wyników głosowania  177
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie o okregach wyborczych  171
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Zarząd Rady  167
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  165
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  163
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Interpelacje prawne Ministerstwa Sprawiedliwości  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.  162
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  161
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2020  159
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  159
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Wójta Gminy Kamienna Góra  158
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Nadawaniew numerów porządkowych na budynkach  157
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019> Informacje Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I  156
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2019  155
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  154
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Obwieszczenie  153
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta RP 2020 10-05-2020>Obwieszczenia, postanowienia, informacje, inne ogłoszenia  152
Oświadczenia Majątkowe>2021>Radni  152
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Uchwały antysmogowe  151
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  151
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie  150
Oświadczenia Majątkowe>2022>Radni  149
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Przedszkole w Krzeszowie  149
Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  149
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  148
Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie  148
>Urząd Gminy>Dostępność Podmiotu Publicznego.  148
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Krzeszowie  148
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  147
Oświadczenia Majątkowe>2023>Radni  147
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  146
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  145
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów  141
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Zespół Obsługi Jednostek Gminy  141
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych.  141
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów mia  140
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wniosek o sporządzanie aktu pełnomocnictwa  139
Wybory - Archiwum>Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023>Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o liczbie ławników  138
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2018  138
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  136
Wybory i Referenda>Wybory Młodzieżowej Rady Gminy>Ogłoszenia i obwieszczenia  136
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Szarocinie  135
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Plany pracy  134
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Szkoła Podstawowa w Krzeszowie  134
Informacje publiczne>Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym  132
Budżet Gminy>Bilanse jednostek>Zespół Szkół w Pisarzowicach  132
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>EOG-Termomodernizacja  131
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  130
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości  130
Jednostki organizacyjne>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra  130
Ochrona środowiska>PONE>Uchwały antysmogowe  129
Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie>Roczne sprawozdania finansowe.  129
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s oświaty OŚ  128
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  128
Ochrona środowiska>PONE>Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25 września 2018 r.  128
Ochrona środowiska>PONE>PONE  127
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego  127
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych  125
Wybory - Archiwum>Wybory Prezydenta RP 2020 10-05-2020>Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  123
Informacje publiczne>Kontrole>Kontrola zarządcza  123
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2018  122
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Oferty w trybie art. 19a  122
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  120
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2017  120
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie, rozłożenie na raty opłaty za niespełnienie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  119
Informacje publiczne>Kontrole>Protokoły kontroli  117
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  116
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Podziały nieruchomości  116
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ochrony środowiska OŚ  116
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości  116
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej  116
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych.  115
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Obsługa techniczno-eksploatacyjna budynków mieszkalnych  115
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Państwowej Komisji Wyborczej  115
Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra  113
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  111
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r.  111
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 17 października 2018 r.  111
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych  111
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2022  110
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Rejestru Działalności Regulowanej  110
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>ORLIK KRZESZÓW  109
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2017  109
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2016  109
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Rolnictwo  109
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego  108
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  108
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  108
Wybory - Archiwum>Wybory do Europarlamentu 2019>Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych  107
Komisje>Rewizyjna>Plan pracy 2015  105
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa  105
>Zamówienia publiczne>Przetargi  101
Indeks spraw>Podziały i rozgraniczenia nieruchomości>Rozgraniczenia nieruchomości  101
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>II tura wyborów Prezydenta RP  101
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach  100
Indeks spraw>Podatki>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  100
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  98
>O Biuletynie>Deklaracja dostępności.  97
Komisje>Społeczna>Plan pracy 2015  96
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Zapytanie ofertowe azbest 2019  95
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Ptaszków  94
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2019  94
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  93
Wybory i Referenda>WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023>Obwodowe komisje wyborcze  93
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających  93
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2020  93
Informacje publiczne>Powszechny Spis Rolny 2020>Powszechny Spis Rolny 2020  92
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2021  89
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2021  87
>>  85
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Ogłoszenia o wyborze oferty  84
Jednostki organizacyjne>Centrum Biblioteczno - Kulturalne Gminy Kamienna Góra>Warunki organizacyjno - finansowe oraz program działania.  83
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z:  82
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.  80
Ochrona środowiska>Program azbestowy>Informacja z przebiegu realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra  79
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kamienna Góra  77
>Urząd Gminy>Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej  75
Wybory i Referenda>WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023> Informacje ogólne.  74
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2017 - 2018  74
Informacje publiczne>Organizacje pozarządowe>Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  73
Indeks spraw>Świadczenia Rodzinne>Refundacje wynagrodzeń inwalidów oraz młodocianych pracowników  72
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Głosowanie korespondencyjne  68
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Dach - Szkoła Szarocin  67
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Pisarzowice Ośrodek Kultury  64
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Protokoły  63
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie drogowe Ogorzelec-obwód II  61
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Uprawnienia osób niepełnosprawnych  60
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2022  59
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Głosowanie przez pełnomocnika  58
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2019  57
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Krzeszów_przedszkole  57
Urząd Gminy>Referaty>d  57
Wybory - Archiwum>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019>Informacje Okręgowej Komisji Wyborczej  57
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Gminny program opieki nad zabytkami.  56
Indeks spraw>Ochrona środowiska>Ustanowienie pomnika przyrody  55
Urząd Gminy>Zamówienia z ustawy Pzp od 2021>Informacja o złożonych ofertach  55
Budżet Gminy>Wykonanie budżetu>2022  54
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2022  53
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Most Krzeszów  53
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Gimnazjum Krzeszów  51
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Wodociag Ogorzelec  50
Informacje publiczne>Plany, programy strategie>Strategia ZIT AW 2021-2027  48
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Publikacja Raszów  46
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji gminy DGP  44
Urząd Gminy>Indeks spraw>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną  44
Oświata>Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym>2018 - 2019  42
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2013  41
Oświadczenia Majątkowe>2021>Pracownicy Urzędu Gminy  37
Komisje>Komisja Finansowo-Gospodarcza>Protokoły posiedzeń kadencja 2010-2014  37
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości cie  36
Wybory i Referenda>WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023>Uprawnienia wyborców  35
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Rozpoczęcie działalności gospodarczej.  27
Informacje publiczne>Wybory i Referenda>Podział Gminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.  25
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  24
Organizacja>Jednostki organizacyjne>Inkubator Przedsiębiorczości  23
Informacje publiczne>Oświadczenia Majątkowe>Oświadczenia majątkowe - wyjaśnienia.  22
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Krzeszów  21
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Udzielenie kredytu inwestycyjnego .....  21
Prawo Lokalne>Statut gminy>Statut Gminy Kamienna Góra  21
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  20
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  19
Wybory i Referenda>Wybory Ławników Sądowych 2024-2027>Dokumenty do pobrania  19
Wybory i Referenda>Podział Gminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania>Ogłoszenia i obwieszczenia  19
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Krzeszów  18
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Czadrów_pawilon  17
Wybory i Referenda>Wybory Ławników Sądowych 2024-2027>Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2024 – 2027  17
>Prawo Lokalne>Strategia Rozwoju  16
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>GOK_Pisarzowice  16
Organizacja>Komisje>Protokoły  15
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  15
>Organizacja>Rada Gminy  14
Oświadczenia Majątkowe>2019>Pracownicy Urzędu Gminy  14
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Plan Zagospodarowania  14
Wybory i Referenda>WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023>Granice obwodów głosowania  13
Prawo Lokalne>Zarządzenia Wójta Gminy do roku 2012>Zarządzenia Wójta Gminy  13
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Oświetlenie Gorzeszów  12
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zmiany prowadzonej działalności gospodarczej.  11
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s rozliczeń finansowych lokali komunalnych FL  11
Urząd Gminy>Decyzje środowiskowe>2023  11
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Dach Jawiszów 23.  11
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  11
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.  11
Urząd Gminy>Indeks spraw>Gospodarstwa agroturystyczne !!  10
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Skład Osobowy Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra II kadencji  10
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga_Czarnów  10
Budżet Gminy>Sprawozdania kwartalne>2023  10
Wybory i Referenda>Referendum ogólnokrajowe 2023>Obwieszczenia  9
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  8
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Dach Ogorzelec 63.  8
Komisje>Komisja skarg, wniosków i petycji>Plan pracy  8
Oświadczenia Majątkowe>2008>Radni  8
>Organizacja>Przewodniczący Rady  8
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  8
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU  7
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Czarnów  7
Urząd Gminy>Indeks spraw>Ustalenie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948.  7
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji lokalami użyteczności publicznej AU  7
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Most Pisarzowice  7
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s technicznych zasobów lokalowych TL  6
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy.  6
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s utrzymania i budowy dróg DR  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VIII  6
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Poświadczanie aktualności danych zawartych w zaświadczeniu.  6
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział II  6
Wybory i Referenda>Wybory Ławników Sądowych 2024-2027>Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o liczbie ławników  6
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.  6
Wybory i Referenda>Referendum ogólnokrajowe 2023>Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.  6
Prawo Lokalne>Budżet Gminy>2023  6
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Taryfy i rozliczenia z odbiorcami za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.  6
Organizacja>Komisje> Rewizyjna  6
Informacje publiczne>Rejestry, ewidencje i archiwa>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z:  6
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne.  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 1. Struktura stanowisk Urzędu Gminy w Kamiennej Górze  5
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Parking Krzeszów  5
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu mieszkalnego.  5
Indeks spraw>Drogi>Zgoda na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.  5
Indeks spraw>Podatki>Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (dot. podatku rolnego, od nieruchomości,leśnego, od środków transportowy  5
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział III  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.  5
Informacje publiczne>Plany, programy strategie> Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2030  5
Rada Gminy>Kadencja 2018 - 2023>Nagrania obrad Rady Gminy Kamienna Góra  5
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Wydawanie wypisów - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  5
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - dostawy  5
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 2. Struktura organizacyjna urzędu  5
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Janiszów  5
Indeks spraw>Drogi>Podziały nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne i leśne , a także  5
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IX  4
Urząd Gminy>Indeks spraw>test  4
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - roboty budowlane  4
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Kredyt 264 000,00  4
>>  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział V  4
Wybory i Referenda>Wybory Ławników Sądowych 2024-2027>Wybory Uzupełniające Ławników Sądowych 2024-2027  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VI  4
Wybory i Referenda>WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023>Podział Gminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział VII  4
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Dodatki mieszkaniowe.  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział IV  4
Prawo Lokalne>Statut gminy>Rozdział X  4
Organizacja>Młodzieżowa Rada Gminy>Skład Komisji Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra  4
Urząd Gminy>Samodzielne stanowiska>d/s administracji zasobami lokalowymi AL  4
Wybory i Referenda>Wybory do Izb Rolniczych 2023 >Ogłoszenia i obwieszczenia  4
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ II. STATUS PRACOWNIKÓW URZĘDU  4
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Szkoła Pisarzowice  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2014>Wyniki wyborów do Rady Gminy Kamienna Góra i Wójta Gminy Kamienna Góra  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  3
Indeks spraw>Podatki>Informacja o wysokości stawek podatkowych na terenie gminy Kamienna Góra obowiązujących w roku 2004.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym do czasookresu zatrudnienia.  3
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Przepisanie uprawnień do lokalu mieszkalnego po zgonie głównego najemcy.  3
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  3
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Droga Rędziny  3
Indeks spraw>Zagospodarowanie przestrzenne>Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  3
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>DYŻURY KOMISJI W DNIACH 13- 26 WRZEŚNIA 2018r GODZINY PRACY KOMISJI 10:00-13:00  3
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Ptaszków - studnie kanalizacyjne  3
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o lasach. 2) Deklaracji na podatek leśny.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej.  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  3
Urząd Gminy>Referaty>Świadczeń Rodzinnych  3
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.  3
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Dopisanie do rejestru wyborców osoby nie zameldowanej na pobyt stały w miejscu stałego zamieszkiwania.  3
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Plany zamówień  2
Wybory i Referenda>Referendum ogólnokrajowe 2023> Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Nadawanie numerów PESEL osobom nie posiadającym stałego zameldowania.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Przyłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o gruntach. 2) Deklaracji na podatek rolny.  2
>Zamówienia publiczne>Zamówienia poza ustawą Pzp  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Uchwała Nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze  2
Informacje publiczne>Wybory i Referenda>Podział Gminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Rozłożenia na raty i umorzenia zaległości z tytułu poboru wody i zrzutu ścieków.  2
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Przetargi nieograniczone  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu zamiennego, zastępczego.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ V. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY  2
Informacje publiczne>Przetargi Nieograniczone>Przetargi nieograniczone - usługi  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>Załącznik nr 3. Podział zadań i kompetencji Kierownictwa Urzędu  2
>Informacje publiczne>Wybory ławników sądowych 2011  2
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r.  2
>Organizacja>Wiceprzewodniczący Rady  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Zamiana lokali mieszkalnych /wzajemna/.  2
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Uzyskanie lokalu socjalnego.  2
Informacje publiczne>Ochrona środowiska>Program ochrony środowiska  2
Organizacja>Komisje>Gospodarcza, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  2
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VI. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU  2
Indeks spraw>Wodociągi i kanalizacja>Techniczna obsługa zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymiana dowodu osobistego z powodu: zmiany imienia lub nazwiska, miejsca zamieszkania, zniszczenia, upływu terminu ważności.  2
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Zaprzestanie działalności gospodarczej.  1
Wybory i Referenda>WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023>Informacje ogólne.  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania Deklaracji na podatek od środków transportowych.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego lub czasowo za granicę.  1
Prawo Lokalne>Regulamin organizacyjny urzędu>ROZDZIAŁ VII. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIANIA SPRAW  1
Wybory i Referenda>Referendum ogólnokrajowe 2023>Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowyc  1
Wybory i Referenda>WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023>Uprawnienia wyborców  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Udzielanie informacji adresowych.  1
Indeks spraw>Działalność gospodarcza>Informacje dodatkowe dla zainteresowanych działalnością gospodarczą.  1
Urząd Gminy>Zamówienia poza ustawą Pzp>Ogłoszenia o wyborze oferty  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/pliki/1538401867_Gmina_Miejska_Kamienna_Gora_obwody_postanowienie.pdf  1
>Zamówienia publiczne>Ogłoszenia o przetargach  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy.  1
Indeks spraw>Podatki>Obowiązek składania: 1) Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 2) Deklaracji na podatek od nieruchomości.  1
Indeks spraw>Drogi>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu.  1
>Informacje publiczne>Wiadomości testowe  1
Indeks spraw>Drogi>Rozgraniczenie nieruchomości w celu ustalenia przebiegu jej granic i utrwalenie ich na gruncie, w sytuacji gdy zachodzi spór graniczny.  1
Indeks spraw>Gospodarka gruntami gminnymi, rolnictwo>Nabycie lub wydzierżawienie gruntów z Gminnego Zasobu Nieruchomości.  1
Indeks spraw>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa>Wynajem lokali użytkowych.  1
Indeks spraw>Ewidencja ludności i dowody osobiste>Wymeldowanie z pobytu stałego decyzją administracyjną.  1
>O Biuletynie>test2  1
>O Biuletynie>test  1
Zamówienia publiczne do 2020>Objaśnienia do treści siwz>Studium Zagospodarowania  1
Wybory - Archiwum>Wybory samorządowe 2018>Obwodowe Komisje Wyborcze  1
Indeks spraw>Podatki>Odroczenie lub rozłożenie na raty wypłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środkó  1
Informacje publiczne>Wyjaśnienia do przetargów>EOG -Termomodernizacja  1
Wybory i Referenda>Wybory Prezydenta RP 2020 28-06-2020>Prezentacja szkoleniowa dla członków OKW  1
Początek strony