Nazwa zadania

Dział

Łączne koszty

Ogółem plan na 2009

Źródła finansowania

 

inwestycyjnego

Rozdział

inwestycji

 z budżetu gminy

środkujących z innych źródeł

 

1

2

4

5

6

7

 

Opracowanie dokumentacji i przygotowanie zadania pn “ Modernizacja systemu dystrybucji wody w Niecce Krzeszowskiej

010-01010

10 000 000,00

2 450 044,00

2 450 044,00

  

Podanie wody do Ptaszkowa od strony Kamiennej Góry

010-01010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

  

Partycypacja w budowie sieci

400-40002

30 000,00

30 000,00

30 000,00

  

Przebudowa drogi gminnej w Ptaszkowie

600-60016

604 000,00

392 232,00

273 000,00

b) 119232

 

Odbudowa drogi gminnej nr 114906 w Czarnowie

600-60016

1 323 000,00

1 323 000,00

323 000,00

c)1000000

 

Południowo- zachodni Szlak Cystersów - dokumentacja

600-60016

50 000,00

50 000,00

53 000,00

  

Remont drogi w Pisarzowicach

600-60016

187 000,00

187 000,00

187 000,00

  

Budowa miejsc postojowych w Kochanowie i Raszowie

600-60016

10 000,00

10 000,00

10 000,00

  

Remont drogi w Czadrowie

600-60016

435 000,00

405 000,00

405 000,00

  

Remont drogi gminnej nr 114906 w Rędzinach

600-60016

410 000,00

380 000,00

380 000,00

  

Przebudowa mostu w Krzeszowie

600-60016

115 500,00

5 500,00

5 500,00

  

Wykup gruntów i działek

700-70005

45 500,00

45 500,00

45 500,00

  

Wydatki na zakupy inwestycyjne( program antywirusowy)

750-75023

3 561,00

3 561,00

3 561,00

  

Zakup lekkiego wozu ratowniczego

754-75412

130 540,00

65 270,00

 

c)65270

 

Aparaty tlenowe pilarki do stali – OSP

754-75412

11 500,00

11 500,00

11 500,00

  

Rozbudowa pomieszczeń edukacyjnych szkoły i przedszkola w Krzeszowie

801-80101

700 000,00

300 000,00

300 000,00

  

Modernizacja pomieszczeń edukacyjnych w obiektach szkolnych w Krzeszowie

801-80101

320 000,00

320 000,00

320 000,00

  

Oświetlenie drogowe w Gorzeszowie ,obwód II.

900-90015

100 000,00

69 000,00

69 000,00

  

Oświetlenie drogowe w Kochanowie

900-90015

40 000,00

30 000,00

30 000,00

  

Partycypacja w budowie sieci

900-90095

11 000,00

11 000,00

11 000,00

  

Budowa kotłowni przy bibliotece i świetlicy w Leszczyńcu

921-92109

20 000,00

20 000,00

20 000,00

  

Remont połączony z modernizacja sali widowiskowej  WDK w Krzeszowie

921-92109

326 000,00

122 646,00

122 646,00

 

Remont połączony z modernizacja sali widowiskowej  WDK w Pisarzowicach

921-92109

550 000,00

234 086,00

234 086,00

 

Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym w Przedwojowie

926-92605

55 000,00

61 139,00

61 139,00

 

Zakup kosiarek na rzecz klubów sportowych – Gminne Zrzeszenie LZS

926-92605

15 000,00

15 000,00

15 000,00

 

Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na boisku w Czadrowie

926-92605

425 000,00

0,00

0,00

 

Opracowanie dokumentacji na place zabaw

926-92695

10 000,00

10 000,00

10 000,00

 

OGÓŁEM:

  

6 604 478,00

5 419 976,00

1 184 502,00

 
       
       

a)GFOŚiGW

      

b)TFOGR

      

c)Woj. Dolnośląskie