2017

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2017 r.

RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za I kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za I kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za I kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za I kwartał.Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017 r.


RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za II kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za II kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za II kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za II kwartał.


Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 r.

RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za III kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za III kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za III kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za III kwartał.


Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2017 r.

RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za IV kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za IV kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za IV kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za IV kwartał.

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2017 rok

Informacja wytworzona przez dnia 24.01.2018
Opublikowana przez D. Sowa dnia 24.05.2019. Odsłon 86, Wersja 2drukuj
Początek strony