Mienie komunalne

Mienie komunalne

 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Zarząd mieniem komunalnym wykonuje Urząd Gminy poprzez swoje komórki organizacyjne ( referaty: WiK, IZP, KR), przez jednostki pomocnicze gminy (w zakresie ograniczonym) i inne jednostki (OSP).

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2022.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2021.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2020.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2014.

Zestawienie składników majątkowych posiadanych przez gminę wg. grup - stan na 31-12-2013

Zestawienie składników majątkowych posiadanych przez gminę wg. grup - stan na 31-12-2012

Zestawienie składników majątkowych posiadanych przez gminę wg. grup - stan na 31-12-2011

Zestawienie składników majątkowych posiadanych przez gminę wg. grup - stan na 31-12-2010

Zestawienie składników majątkowych posiadanych przez gminę wg. grup - stan na 31-12-2009

Zestawienie składników majątkowych posiadanych przez gminę wg. grup - stan na 31-12-2008

Zestawienie składników majątkowych posiadanych przez gminę wg. grup - stan na 31-12-2007

Zestawienie składników majątkowych posiadanych przez gminę wg. grup - stan na 31-12-2006

Zestawienie składników majątkowych posiadanych przez gminę wg. grup - stan na 31-12-2005

Wykaz majątku będącego w zarządzie sołectw w 2006 r.

Informacja dotycząca sprzedaży i innej formy zbycia mienia komunalnego Gminy Kamienna Góra w 2006 r.

Informacja dotycząca ilości i formy nabycia gruntów do zasobu Gminy Kamienna Góra w 2006 r.

Informacja o pożytkach płynących z czasowego gospodarowania gruntów mienia Gminy Kamienna Góra w 2004 r.

Informacja dotycząca obciążenia hipoteki mienia komunalnego Gminy Kamienna Góra

 

Informacja wytworzona przez dnia 27.03.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 06.03.2023. Odsłon 4886, Wersja 34drukuj
Początek strony