REFERAT FINANSOWY (FN)

REFERAT FINANSOWY

Skład:

kierownik referatu - skarbnik gminy, pełniący jednocześnie funkcję głównego księgowego budżetu,

mgr Regina Kachniarz

telefon - 756106260

 

inspektor mgr Monika Roszkowiak

telefon - 756106284

 

inspektor mgr Natalia Maurer

telefon - 756106284

 

inspektor mgr Elżbieta Miśkowicz

telefon - 756106284

 

inspektor mgr Agnieszka Baran

telefon - 756106358

 

inspektor mgr Marcelina Gajdosz

telefon - 756106358

 

inspektor mgr Aleksandra Niepielska

telefon - 756106462

 

inspektor mgr Roksana Kozielec

w zastępstwie referent Kinga Staśto

telefon - 756106462

 

referent Aleksandra Poskonka

telefon - 756106462

 

inspektor Karolina Pocha

telefon - 756106256

 

inspektor mgr Agnieszka Michałczak-Kawa

telefon - 756106256

 

Do zadań i kompetencji referatu Finansowego należy prowadzenie gospodarki finansowej gminy. Działania te w szczególności polegają na :

1) opracowywaniu projektu budżetu oraz nadzorze nad jego realizacją,

2) wykonaniu budżetu, prowadzeniu analiz dochodów i wydatków gminy,

3) naliczaniu i pobieraniu podatków i opłat lokalnych oraz prowadzeniu kontroli w tym zakresie,

4) windykacja należności,

5) wykonywaniu kontroli ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz wymierzaniu opłaty za niespełnienie tego obowiązku,

6) sprawowaniu nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7) prowadzeniu rachunków wpływów i wydatków budżetowych,

8) prowadzeniu ewidencji składników mienia komunalnego gminy oraz ewidencji zmian w tym zakresie,

9) prowadzenie rejestrów umów z zakresu zamówień publicznych,

10) wydawaniu zaświadczeń o stanie majątkowym,

11) opracowywaniu wieloletnich planów finansowych gminy,

12) współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankami.

 INFORMACJE I SPRAWOZDANIA:

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2009 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2008 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2007 roku.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2006 r.

Informacja dotycząca ilości i sposobu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Kamienna Góra w Referacie Finansowym (FN) w 2005 r.

 

Informacja wytworzona przez dnia 03.03.2015
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 27.05.2024. Odsłon 8177, Wersja 61drukuj
Początek strony