REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WiK)

REFERAT DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Skład:

kierownik referatu mgr Jarosław Chęć

telefon - 756106273

inspektor mgr Grzegorz Michalczak

telefon - 756106274

podinspektor Paweł Piotrowski

telefon - 756106274

podinspektor Grzegorz Nowak

telefon - 756106274

podinspektor Krystian Fałowski

telefon - 756106274

 


Do zadań i kompetencji referatu Wodociągów i Kanalizacji należy zapewnienie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków oraz bieżącej eksploatacji obiektów i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy. Do zadań referatu należy również utrzymanie i obsługa urządzeń odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przypisanych referatowi postanowieniem wójta. Działania referatu w szczególności polegają na :

1) zaopatrzeniu odbiorców w dostateczną ilość wody pitnej,

2) zapewnieniu odbioru ścieków komunalnych do istniejącej sieci i gminnych oczyszczalni ścieków, oraz wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,

3) utrzymaniu w odpowiednim stanie technicznym urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji deszczowej).

 

Informacja wytworzona przez dnia 11.12.2017
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 27.05.2024. Odsłon 6749, Wersja 48drukuj
Początek strony