2024

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2024 r.


RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za I kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za I kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za I kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za I kwartał.


Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2024 r.

RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za II kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za II kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za II kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za II kwartał.


Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2024 r.

Rb-NDS o nadwyżce - deficycie za III kw.2024

Rb- Z sprawozdanie o zobowiazaniach za III kw.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów za III kw.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków za III kw.

Rb-N sprawozdanie o stanie należności za III kw.Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2024 r.

RB- 27 S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za IV kwartał.

RB-28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za IV kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za IV kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za IV kwartał.

Rb- PDP o wykoniu dochodów podatkowych.

RB-UZ roczne sprawozdanie o zobowiazań 2024 r.

Rb- ST o stanie środków na rachunkach jst na koniec 2024 r.
 

 

Informacja wytworzona przez dnia 19.06.2024
Opublikowana przez D. Sowa dnia 19.06.2024. Odsłon 5, Wersja 1drukuj
Początek strony