Strategia ZIT AW 2021-2027

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW
DO STRATEGII ZIT AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej (KS ZIT AW, dot. zgłaszania propozycji projektów ubiegających się o umieszczenie  na liście projektów, która będzie załącznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW), informujemy o wydłużeniu terminów zgłaszania projektów:
• termin naboru propozycji projektów został wydłużony do 10.08.2022 r.,
• termin wprowadzania zakwalifikowanych projektów do systemu informatycznego został wydłużony do 31.08.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA UWAG I OPINII
DO PROJEKTU DIAGNOZY AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia dot. zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, informujemy o wydłużeniu terminu na składnie uwag i opinii. Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem formularza, który jest dostępny pod linkiem: https://konsultacjediagnozaw.webankieta.pl/ w terminie do 31.07.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

Jednocześnie zapraszamy podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci  i niedyskryminacji na debatę  dot. diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej, które odbędzie się w dniu 27.07.2022 r., o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Jana Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 15.07.2022
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 18.07.2022. Odsłon 40, Wersja 4drukuj
Początek strony