Plan pracy

PLAN PRACY

KOMISJI FINANSOWO – GOSPODARCZEJ NA 2020 ROK

 

 

24.01.2020r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Inwestycje realizowane i do realizacji w gminie.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

21.02.2020r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019.

 4. Utrzymanie cmentarzy komunalnych, koszty i przychody.

 5. Informacja dotycząca umorzeń podatków za rok 2019.

 6. Gospodarka wodno – ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja należności w 2019 r.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

20.03.2020 r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania Centrum Biblioteczno - Kulturalnego.

 4. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami za 2019 rok.

 5. Utrzymanie świetlic wiejskich w 2019 roku.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

24.04.2020r.

godz. 1000

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymiw 2019

 4. Opiniowanieprojektówuchwał.

 5. Sprawyróżne.

22 .05.2020r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 4. Zapoznanie się ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowe

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

19.06.2020r.

 

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciw powodziowej w 2019 r. Koszty bazy OSP za 2019 r.

 4. Promocja gminy i turystyka.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Lipiec


PRZERWA WAKACYJNA

21.08.2020 r.

godz. 10:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.25.09.2020 r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2017 – 2021.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.


23.10.2020 r.

godz. 10:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 rok.

 4. Założenia do budżetu gminy na 2021 rok.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

20.11.2020 r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu na 2021 rok.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.


18.12.2020 r.

godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3 Przygotowanie Planu Komisji na rok 2021.

4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

5 .Opiniowanie projektów uchwał. 6. Sprawy różne.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Finansowo – Gospodarczej

/-/ Andrzej Bilman

Informacja wytworzona przez Agnieszka Pawłowska dnia 04.01.2018
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 22.01.2020. Odsłon 2061, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony