Plan pracy

Plan pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2024 rok

 

26.01.2024r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - koszty i przychody.

 4. Informacja dotycząca umorzeń podatków za rok 2023.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

23.02.2024r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Gospodarka wodno – ściekowa – przychody i koszty oraz windykacja należności w 2023 r.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

22.03.2024r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie finansowe z funkcjonowania Centrum Biblioteczno - Kulturalnego.

 4. Utrzymanie świetlic wiejskich w 2023 roku.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej

 

/-/ Andrzej Bilman

Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2023
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 28.12.2023. Odsłon 2390, Wersja 19drukuj
Początek strony