Konkursy ofert

 

W dniu 18 maja 2020 r., Wójt Gminy Kamienna Góra rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 6 marca br., i przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację niektórych spośród zadań przedstawionych w zlożonych ofertach. Konkurs obejmował zadania w zakresie:

1) turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku,

2) ratownictwa i ochrony ludności,

3) działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych.

Łącznie organizacje pozarządowe złożyły 8 ofert, z których wszystkie uzyskały wsparcie w formie dotacji celowej, choć w niektórych przypadkach jest ono niższe od kwoty wnioskowanych.

Szczegółowe wyniki oceny złożonych ofert i wysokość przyznanych dotacji przedstawia poniższy załącznik.

 

Informacja wytworzona przez A.Wierciński dnia 18.05.2020
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 18.05.2020. Odsłon 4610, Wersja 37drukuj
Wersja : lewy  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
Początek strony