Plany pracy

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

 

21.01.2021r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

18.02.2021r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2020 r.

 5. Wieloletni Program Inwestycyjny

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

25.03.2021r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 5. Koszty utrzymania świetlic wiejskich w 2020 roku.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

22.04.2021r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymi w 2020 r.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

……..2021r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Absolutorium dla Wójta Gminy. Przygotowanie wniosku.

 6. Sprawy różne.

 

20.05.2021r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2020-2021.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

24.06.2021r.

Godz. 9:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Gospodarka odpadami komunalnymi za rok 2020 oraz I kwartał 2021 roku – przychody i koszty zarządzania systemem.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Kontrola terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy.

Lipiec

 

Przerwa wakacyjna

 

19.08.2021r.

Godz. 9:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

Wizytacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowie.

23.09.2021r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2017 – 2021.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

21.10.2021r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2022 rok.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

18.11.2021r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

16.12.2021r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przygotowanie Planu Komisji Rewizyjnej na rok 2022.

 5. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Rewizyjnej

/-/ Piotr Respondek

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 29.12.2020. Odsłon 2526, Wersja 20drukuj
Początek strony