Plany pracy

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

18.06.2024r.

Godz. 8:00

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2023 r.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 

Lipiec

Przerwa wakacyjna

29.08.2024r.

godz…...

wspólne posiedzenie

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy różne.

 

08/09.2024 r.

 

Zapoznanie się z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz mieniem gminy w terenie.

17.09.2024r.

Godz. 8:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2022– 2026.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 

 

22.10.2024r.

Godz. 8:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

5. Założenia do budżetu gminy na 2025 rok.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2023-2024.

7. Opiniowanie projektów uchwał.

8. Sprawy różne.

 

19.11.2024r.

Godz. 8:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 

10.12.2024r.

Godz. 8:00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Przygotowanie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2025.

5. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2024 rok.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

/-/ Tomasz Jancik

 

 

Informacja wytworzona przez Barbara Zięciak dnia 03.06.2024
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 03.06.2024. Odsłon 2780, Wersja 29drukuj
Początek strony