Plany pracy

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

 

25.01.2024r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja w zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o.- strategia rozwoju, plany inwestycyjne i propozycje zmian.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

22.02.2024r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

21.03.2024r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 5. Koszty utrzymania świetlic wiejskich w 2023 roku.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

/-/ Piotr Respondek

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2023
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 28.12.2023. Odsłon 2769, Wersja 26drukuj
Początek strony