Plany pracy

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

20.01.2022r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Sprawozdanie z działalności Inkubatora Przedsiębiorczości.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

17.02.2022r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2021 r.

 5. Wieloletni Program Inwestycyjny – projektowanie.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

24.03.2022r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 5. Koszty utrzymania świetlic wiejskich w 2021 roku.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

21.04.2022r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymi w 2021 r.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Wyjazd – kontrola w terenie inwestycji zrealizowanych w 2021 roku.

 

……..2022r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Absolutorium dla Wójta Gminy. Przygotowanie wniosku.

 6. Sprawy różne.

 

19.05.2022r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2021-2022.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

23.06.2022r.

Godz. 9:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 i 2022 rok oraz analiza regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienna Góra.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

.08.2022r.

Godz. 9:00

wspólne posiedzenie

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

 5. Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/23

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Wyjazd do szkół.

22.09.2022r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2022– 2026.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Kontrola boisk sportowych i szatni na terenie gminy.

20.10.2022r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2023 rok.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2021-2022.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

24.11.2022r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

15.12.2022r.

Godz. 9:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przygotowanie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

 5. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Rewizyjnej

/-/ Piotr Respondek

 

Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 31.12.2021. Odsłon 2647, Wersja 22drukuj
Początek strony