Plany pracy

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

 


23.01.2020r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Inwestycje realizowane i do realizacji w gminie.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.02.2020r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

19.03.2020r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 5. Koszty utrzymania świetlic wiejskich w 2019 roku.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

23.04.2020r.

godz. 900

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymiw 2019 r.

 5. Opiniowanieprojektówuchwał.

 6. Sprawyróżne.


……..2020r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 4. Zapoznanie się ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Absolutorium dla Wójta Gminy. Przygotowanie wniosku.

 6. Sprawy różne.


21.05.2020r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2019-2020.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 


18.06.2020r.

godz. 900

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Gospodarka odpadami komunalnymi za rok 2019 oraz I kwartał 2020 roku – przychody i koszty zarządzania systemem.

 5. Sprawy różne.

 

Kontrola działalności Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra

Lipiec

Przerwa wakacyjna

20.08.2020r.

godz. 9 00

 

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

 5. Opiniowanieprojektówuchwał.

 6. Sprawyróżne.

24.09.2020r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2017 – 2021.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

22.10.2020r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2021 rok.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

19.11.2020r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

17.12.2020r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przygotowanie Planu Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

 5. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Rewizyjnej

/-/ Piotr Respondek

 

 

Informacja wytworzona przez Agnieszka Pawłowska dnia 24.12.2018
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 22.01.2020. Odsłon 2399, Wersja 19drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony