Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło

 

Zawartość opracowania

 

Część 1 – „Analiza i ocena zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Stan istniejący”.

Część 2 – „Stan docelowy – prognozy i koncepcje”.

Załączniki:

1.Organizacja systemu monitorowania stanu zaopatrzenia gminy Kamienna Góra w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

2.Potencjalne efekty ekologiczne analizowanych przedsięwzięć w założeniach.

Rysunki:
Plan systemów energetycznych na terenie gminy Kamienna Góra – stan istniejący. Kierunki rozwoju systemów energetycznych na terenie gminy Kamienna Góra. Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 03.03.2004
Opublikowana przez D. Sowa dnia 03.03.2004. Odsłon 2903, Wersja 2drukuj
Początek strony