Plany pracy

 Plan Pracy Komisji Społecznej na 2024 rok

 

24.01.2024r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Zarządzanie kryzysowe i p.poż.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

21.02.2024r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja.

 4. Informacja w zakresie funkcjonowania gminnych świetlic.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.03.2024r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Analiza wykonania funduszu sołeckiego za 2023 rok.

 4. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2024 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Społecznej

 

/-/ Bartłomiej Łukasik

Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2023
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 28.12.2023. Odsłon 2716, Wersja 25drukuj
Początek strony