Plany pracy

Plan pracy Komisji Społecznej na 2021 rok

 


20.01.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości w Czadrowie.

 4. Zarządzanie kryzysowe i p.poż.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

17.02.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Wieloletni Program Inwestycyjny – projektowanie.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2020.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

24.03.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja w zakresie funkcjonowania gminnych świetlic.

 4. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2021 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

21.04.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymi w 2020 r.

 4. Analiza systemu gospodarowania odpadami za I kwartał.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

19.05.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

 4. Zapoznanie się ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

23.06.2021r.

godz. 10:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w 2020 r.

 4. Informacje w zakresie dofinansowania sportu w gminie.

 5. Wieloletni Plan Inwestycyjny.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

Lipiec

 

Przerwa wakacyjna

 

18.08.2021r.

godz.10:00

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

 4. Sprawozdanie z funkcjonowania Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

22.09.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2017 – 2021.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

20.10.2021r.
godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 4. Założenia do budżetu gminy na 2022 rok.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

17.11.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

15.12.2021r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przygotowanie Planu Komisji Społecznej na rok 2022.

 4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Społecznej

/-/ Bartłomiej Łukasik

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 29.12.2020. Odsłon 2497, Wersja 19drukuj
Początek strony