Plany pracy

 Plan Pracy Komisji Społecznej na 2023 rok

 

18.01.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości w Czadrowie.

 4. Zarządzanie kryzysowe i p.poż.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

15.02.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja.

 4. Informacja w zakresie funkcjonowania gminnych świetlic.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

22.03.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Analiza wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok.

 4. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2023 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

19.04.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.


24.05.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

 4. Zapoznanie się ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.


21.06.2023r.

godz. 10:00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w 2022 r.

 4. Raport o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2022.

 5. Analiza przychodów i kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 i 2023 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

..08.2023r.

godz.10:00

wspólne posiedzenie

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2023 roku.

 4. Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/24.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Wyjazd do szkół.

20.09.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2022 – 2026.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

18.10.2023r.
godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 4. Założenia do budżetu gminy na 2024 rok.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2022-2023.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

22.11.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

13.12.2023r.

godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przygotowanie Planu Pracy Komisji Społecznej na rok 2024.

 4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2023 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Społecznej

 

/-/ Bartłomiej Łukasik

 

Informacja wytworzona przez dnia 29.12.2020
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 30.12.2022. Odsłon 2692, Wersja 23drukuj
Początek strony