Skład Komisji Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra

Komisja sportu i turystyki

Komisja kultury

Komisja społeczna

1. Marcel Bikowski

Przewodniczący komisji

2. Arkadiusz Ligęza – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Oskar Ora

4. Cezary Czernecki

5. Filip Maciejowski

 

1. Miłosz Gabrowski – Przewodniczący Komisji

2. Michał Krzyżak – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Klaudia Tokarska

4. Maja Migacz

5. Barbara Popko

 

1. Wiktor Kanik – Wędłowski – Przewodniczący Komisji

2. Daniel Zając – Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Nikola Kluska

4. Magdalena Kalicińska

5. Filip Pomijan

Informacja wytworzona przez dnia 21.12.2022
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 14.07.2023. Odsłon 7, Wersja 1drukuj
Początek strony