Pomoc dla osób niesłyszących

Język migowy w Urzędzie Gminy Kamienna Góra

 

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głucho-niewidomym do tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (tłumacza SKOGN - systemów komunikowania się osób głucho-niewidomych), umożliwia również skorzystanie z tzw. osoby przybranej (członka rodziny służącego w tym przypadku jako tłumacz, a która to osoba ukończyła 16 lat) ułatwiając jednocześnie komunikowanie się w sprawach administracyjnych.

Środki wspierające komunikowanie (na te adresy można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie Gminy – oprócz kontaktu telefonicznego dla przewodników i osób przybranych na numer telefonu 756106292) to:

1. Poczta elektroniczna: urzad@gminakg.pl
2. Fax: 757442857
3. Strona internetowa: www.gminakamiennagora.pl

Informacja wytworzona przez dnia 17.03.2014
Opublikowana przez D. Sowa dnia 09.03.2023. Odsłon 2493, Wersja 4drukuj
Początek strony