Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

Informacja o działalności Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

 

Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra jest jednostką organizacyjną Gminy Kamienna Góra, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.Nadzór nad działalnością Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra wykonuje Z-ca Wójta Gminy Kamienna Góra.

Przedmiotem działania Zespołu jest jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna obsługiwanych jednostek.

Organizację i zasady funkcjonowania Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra .


Adres siedziby jednostki :

Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra

Aleja Wojska Polskiego 10 b

58-400 Kamienna Góra

e-mail: zojg@gminakg.pl

 

Poniżej znajduje się :

 

Statut ZOJG

 

Regulamin organizacyjny


Zmiana Regulaminu organizacyjnego ZOJG

 


Wykaz pracowników ZOJG

 

Wykaz pracowników ZOJG wg. nazwisk

wraz z przypisanymi numerami telefonów

 

Nazwisko

Imię

Stanowisko/komórka organizacyjna

Nr tel.

Kruczek-Szawłowska

Amelia

Dyrektor ZOJG

756106413

Ojer

Lidia

Pracownik d/s administracyjnych

756106255

Skrabalak

Aleksandra

Pracownik ds. kadr

756106255

Papierz

Monika

Pracownik d/s księgowości GOPS i jednostek oświatowych

756106287

Stankiewicz

Justyna

Pracownik d/s księgowości CBK

756106062

Mszańska

Aneta

Główny księgowy ZOJG

756106218

Woźniak - Padlewska

Edyta

Pracownik d/s płac

756106287

Informacja wytworzona przez dnia 25.01.2021
Opublikowana przez D. Sowa dnia 17.06.2021. Odsłon 165, Wersja 2drukuj
Początek strony