Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy

 

W gminie Kamienna Góra obowiązuje:


  Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy – przyjęte uchwałą Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25.04.2012 r.
 
Informacja wytworzona przez A. Damasiewicz dnia 08.05.2012
Opublikowana przez A. Damasiewicz dnia 08.05.2012. Odsłon 3691, Wersja 6drukuj
Początek strony