Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy

 

W gminie Kamienna Góra obowiązuje:

 

 
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, w granicach całej gminy – przyjęte uchwałą Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25.04.2012 r.
 
 
 
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, dla części obszaru gminy – przyjęte uchwałą Nr XXX/173/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28.04.2021 r.
 
Informacja wytworzona przez dnia 17.05.2021
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 17.05.2021. Odsłon 4188, Wersja 7drukuj
Początek strony