Dokumenty do pobrania

Lista osób zgłaszających.

Lista osób zgłaszających.
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2024 Utworzono: 17.05.2023

Oświadczenie o posiadaniu praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych.

Oświadczenie o posiadaniu praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2023 Utworzono: 17.05.2023

Oświadczenie dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań.

Oświadczenie dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2023 Utworzono: 17.05.2023

Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej.

Oświadczenie dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2023 Utworzono: 17.05.2023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników (Dz. U. 2011, nr 121, poz. 693)
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2023 Utworzono: 17.05.2023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2023 Utworzono: 17.05.2023

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2023 Utworzono: 17.05.2023

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2023 Utworzono: 17.05.2023

Formularz zapytania o udzielenie informacji z KRK.

Formularz zapytania o udzielenie informacji z KRK.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2023 Utworzono: 17.05.2023

archiwum... Początek strony