Protokoły kontroli

WK.WR.40.19.2023.110 PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ gospodarki finansowej Gminy Kamienna Góra przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10, 58 - 400 Kamienna Góra.

 

- Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 kwietnia 2019 r. o braku wniosków pokontrolnych w związku z kontrolą gospodarki finansowej Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra.

- Wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 kwietnia 2019r. w związku z kompleksową kontrolą gospodarki finansowej Gminy Kamienna Góra.

- Protokół kontroli gospodarki finansowej Zespołu Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2019r.

- Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Kamienna Góra przeprowadzonej w Urzędzie Gminy al. Wojska Polskiego 10, 58-400 z dnia 29-03-2019r. Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

- Protokół pokontrolny z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 maja 2015 w zakresie gospodarki finansowej - Zespół obsługi Placówek Oświatowych Gminy Kamienna Góra.  

 

- Protokół pokontrolny z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 maja 2015 w zakresie gospodarki finansowej - Urząd Gminy Kamienna Góra.

 

- Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2014 roku dla gminy Kamienna Góra.

 

- Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli (format pdf) 

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Kamienna Góra przez kontrolera Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu, w okresie od dnia 20.01.2009 r. do dnia 31.03.2009 r.  Temat kontroli: Powiązanie budżetu gminy Kamienna Góra z budżetem państwa.

Informacja wytworzona przez dnia 29.09.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 21.06.2023. Odsłon 129, Wersja 2drukuj
Początek strony