KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych.

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 28 września 2018 r.

 

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy Kamienna Góra.

 

Na podstawie art. 408 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. po. 754, 1000 i 1349) ,

 

Publiczne losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 01 października 2018 r. o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra,
ul. Aleja Wojska Polskiego 10, Sala Narad.

 

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej oraz umieszczenie na stronie internetowej http://jelenia-gora.kbw.gov.pl/ Informacja zostanie niezwłocznie przekazana również osobom zgłaszającym listy.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Maria Waniołek

 

 

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 28.09.2018
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 28.09.2018. Odsłon 143, Wersja 2drukuj
Początek strony