Sołectwo Czarnów

Czarnów

 

 Poczta- 58-400 Kamienna Góra

 Liczba mieszkańców- 50 osób

 Rok założenia - 1665 r.

 Wysokość nad poziomem morza - ok. 610-740 m n.p.m.


Rozproszona wieś położona w północno - zachodniej części gminy, na zboczach Rudaw Janowickich. Wzmiankowany w 1665 r. W przeszłości osada górnicza związana z próbami wydobycia złota, arsenu, żelaza i miedzi. Roboty górnicze prowadzono od 1 poł. XVIII w. do roku 1769, przy eksploatacji rud arsenowych. W 1680 r. w Czarnowie oraz w sąsiednich Rędzinach miał miejsce bunt chłopów, zażegnany podpisaniem ugody z właścicielem, baronem von Fürstem. W 1799 wznowiono eksploatację, zakładając kopalnię, płuczkarnię i hutę, ale już w 1803 r. obiekt zamknięto. Ponownie wznowiono wydobycie w 1820 r. oraz na większą skalę od 1838 r., kiedy to powiększono stara kopalnię i założono nową. W latach 1867 i 1874 znaczne powiększenie pól górniczych. W 1880 r. utworzono w Czarnowie gwarectwo. Oprócz arsenu wydobywano rudy ołowiu, miedzi i piryty. W 1908 r. zbudowano kopalnianą kolejkę liniową do stacji kolejowej w Pisarzowicach. W pierwszych dwóch dekadach XX znaczny rozwój i rozbudowa zakładów górniczych, m.in. utworzenie kopalni antymonu oraz kopalni złota. W 1925 roku zakończenie eksploatacji wszystkich złóż. Z ciekawszej zabudowy zachowanej we wiosce można wymienić: budynek schroniska "Czartak", drewniany z 20-tych lat XX w., kamienny budynek nr 4 z 4 ćw. XIX w., budynki nr 7, 12, 27 i 30 z końca XIX w..

Informacja wytworzona przez dnia 03.04.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.02.2016. Odsłon 2918, Wersja 7drukuj
Początek strony