Decyzje lokalizacji celu publicznego

Zawiadomienie RI.6733.13.2023 z dnia 21.02.2024r.

Zawiadomienie RI.6733.13.2023 z dnia 21.02.2024r.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2024 Utworzono: 22.02.2024

Zawiadomienie RI.6733.1.2024 z dnia 5.02.2024 r.

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 05.02.2024 Utworzono: 05.02.2024

Zawiadomienie RI.6733.13.2023 z dnia 26.01.2024 r.

Zawiadomienie RI.6733.13.2023 z dnia 26.01.2024 r. o prawie zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do całości postępowania dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i żądań w prowadzonym postępowaniu administracyj
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2024 Utworzono: 26.01.2024

ZAWIADOMIENIE NR RI.6733.14.2023

ZAWIADOMIENIE NR RI.6733.14.2023
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2024 Utworzono: 25.01.2024

ZAWIADOMIENIE NR RI.6733.12.2023

ZAWIADOMIENIE NR RI.6733.12.2023
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2024 Utworzono: 24.01.2024

ZAWIADOMIENIE NR RI.6733.10.2023

ZAWIADOMIENIE NR RI.6733.10.2023
więcej...
Aktualizacja: 08.01.2024 Utworzono: 08.01.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy nr RI.6733.9.2023 z dnia 4.04.2024 r

Obwieszczenie Wójta Gminy nr RI.6733.9.2023 z dnia 4.04.2024 r
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2024 Utworzono: 05.01.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 2.11.2023 r., znak: RI.6733.9.2023.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 2.11.2023 r., znak: RI.6733.9.2023.
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2023 Utworzono: 03.11.2023

Obwieszczenie RI.6733.7.2023 z dnia 29.05.2023 r.

Obwieszczenie RI.6733.7.2023 z dnia 29.05.2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2023 Utworzono: 29.05.2023

archiwum... Początek strony