Decyzje lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie RI.6733.14.2020
Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2020 Utworzono: 23.09.2020
Obwieszczenie RI.6733.13.2020
Obwieszczenie RI.6733.13.2020
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2020 Utworzono: 04.09.2020
Obwieszczenie RI.6733.11.2020
Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2020 Utworzono: 28.08.2020
OBWIESZCZENIE RI.6733.12.2020
Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 25.08.2020 Utworzono: 25.08.2020
OBWIESZCZENIE RI.6733.7.2020
Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2020 Utworzono: 19.08.2020
O B W I E S Z C Z E N I E RI.6733.8.2020
Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2020 Utworzono: 10.08.2020

archiwum... Początek strony