Decyzje lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie RI.6733.1.2022

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku remizy straży pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji na
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2022 Utworzono: 18.01.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.24.2021

OBWIESZCZENIE RI.6733.24.2021
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2022 Utworzono: 14.01.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.24.2021

OBWIESZCZENIE RI.6733.24.2021
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2021 Utworzono: 20.12.2021

OBWIESZCZENIE RI.6733.22.2021

OBWIESZCZENIE RI.6733.22.2021
więcej...
Aktualizacja: 16.12.2021 Utworzono: 16.12.2021

Obwieszczenie RI.6733.16.2021

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2021 Utworzono: 08.11.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30.09.2021 r., znak: RI.6733.16.2021

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 01.10.2021 Utworzono: 01.10.2021

archiwum... Początek strony