Decyzje lokalizacji celu publicznego

OBWIESZCZENIE RI.6733.18.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.18.2022
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2022 Utworzono: 17.06.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.20.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.20.2022
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2022 Utworzono: 17.06.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.7.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.7.2022
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2022 Utworzono: 15.06.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.6.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.6.2022
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2022 Utworzono: 15.06.2022

Obwieszczenie RI.6733.19.2022

Obwieszczenie RI.6733.17.2022 RI.6733.19.2022
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2022 Utworzono: 14.06.2022

Obwieszczenie RI.6733.17.2022

Obwieszczenie RI.6733.17.2022
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2022 Utworzono: 14.06.2022

Obwieszczenie RI.6733.21.2022

Obwieszczenie RI.6733.21.2022
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2022 Utworzono: 10.06.2022

Obwieszczenie RI.6733.15.2022

Wójt Gminy Kamienna Góra zawiadamia, że w dniu 18.05.2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rowu odwadniającego oraz prze
więcej...
Aktualizacja: 02.06.2022 Utworzono: 03.06.2022

Obwieszczenie RI.6733.5.2022

w dniu 18.05.2022 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 114857D wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2022 Utworzono: 19.05.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.7.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.7.2022
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2022 Utworzono: 13.05.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.6.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.6.2022
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2022 Utworzono: 13.05.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.14.2022

OBWIESZCZENIE RI.6733.14.2022
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2022 Utworzono: 12.05.2022

Obwieszczenie RI.6733.25.2021

zawiadamia, że w dniu 09.02.2022 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy De 63, przewidzianej do realizacji na dzia
więcej...
Aktualizacja: 10.02.2022 Utworzono: 10.02.2022

Obwieszczenie RI.6733.1.2022

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku remizy straży pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji na
więcej...
Aktualizacja: 18.01.2022 Utworzono: 18.01.2022

Obwieszczenie RI.6733.16.2021

Wójt Gminy Kamienna Góra na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.), oraz na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2021 Utworzono: 08.11.2021

archiwum... Początek strony