Sołectwo Dobromyśl

Dobromyśl

 

 Poczta- 58-400 Kamienna Góra

 Liczba mieszkańców- 92 osoby

 Rok założenia - 1289 r.

 Wysokość nad poziomem morza - ok. 510-540 m n.p.m.


 Niewielka wioska położona w północno - wschodniej części gminy. Wzmiankowana w 1289 r., o rozproszonej zabudowie. Należy do najstarszych wsi na terenie gminy. Od roku 1332 do 1810 własność opactwa cysterskiego w Krzeszowie. W 1343 r. miejscowość uzyskała przywilej górniczy od księcia Bolka II Świdnicko - Jaworskiego. Brak jednak bliższych danych o pracach wydobywczych na tym terenie. Z Dobromyśla wywodzi się rodzina Friedrichów, bardzo znanych mistrzów szklarskich. Pierwsza huta szkła (tzw. leśnego) powstała w Dobromyślu w 1545 r. i prosperowała do momentu zniszczenia w 1632 r. w trakcie wojny trzydziestoletniej. W wieku XVIII nastąpił rozwój wsi jako ośrodka tkactwa chałupniczego. W 1 poł. XIX w. uruchomiono w okolicy wsi duże kamieniołomy. Z historycznej zabudowy należy wymienić budynki: dawnej szkoły (nr 18), okazały klasycystyczny budynek nr 14 z 3 ćw. XIX w. (dyrekcja kamieniołomów ?), budynki mieszkalno - gospodarcze z XIX w. nr 5, 6, 10, 15, 38, 59, 60,74, 75, budynek gospodarczy nr 12 oraz murowaną kapliczkę w dolnej części wsi. We wsi i w najbliższej okolicy znajduje się duża ilość kapliczek, figur i krzyży pochodzących przeważnie z XIX w.

Informacja wytworzona przez dnia 03.04.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.02.2016. Odsłon 2514, Wersja 7drukuj
Początek strony