Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - aktualne.

  • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (poniżej wykaz):

l.p. 

Numer uchwały Rady Gminy Kamienna Góra, data podjęcia 

Obszar objęty opracowaniem 

 1. XIII/48/97 z dn. 26.11.1997

Krzeszów, dz.nr 848/1, 848/2 

 2.

V/23/98 z dn. 26.05.1998

Dz. U.Woj. Jelen. 1998.33.56

Krzeszów, dz.nr 861/2, 860/3, 859/2, 858/2, 853/2, 847
 3.

V/24/98 z dn. 26.05.1998

Dz. U.Woj. Jelen. 1998.33.56

Czarnów dz. 16
Janiszów - obszar wg załącznika graficznego nr 3 do uchwały
Jawiszów - obszar wg załącznika graficznego nr 3 do uchwały
Ogorzelec dz. 19, 246/8, 246/12, 259, 520/1, 255, 246/6, 246/10
 4.

III/10/01 z dn. 29.03.2001 

Dz. U.Woj. Doln. 2001.59.704

Krzeszów, dz. 1023
 5.

IV/20/01 z dn. 26.04.2001

Dz. U.Woj. Doln. 2001.63.779

teren górniczy "Krzeszówek
 6.

X/43/01 z dn. 25.10.2001    

Dz. U.Woj. Doln. 2001.161.2261

Kochanów dz. 227/10, 227/11
Krzeszów dz. 441, 424/2, 443/1,466,468, cz. 461,456
Krzeszówek dz. 80, 78/1, 90/1, cz. 89/1
Pisarzowice dz. 628
Czadrów dz. 386/5, 286/8
 7.

V/28/03 z dn. 27.03.2003  

Dz. U.Woj. Doln. 2001.63.77

Pisarzowice - obszar wg załącznika graficznego nr 2, 3 do uchwały
Czarnów - obszar wg załącznika graficznego nr 4 do uchwały
Krzeszów - obszar wg załącznika graficznego nr 5 do uchwały
Ogorzelec - obszar wg załącznika graficznego nr 6 do uchwały
Olszyny  - obszar wg załącznika graficznego nr 7 do uchwały
 8.

VI/40/03 z dn. 24.04.2003

Dz. U.Woj. Doln. 2003.77.1654

Krzeszów - obszar wg załącznika graficznego do uchwały,
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej i Średniej Przedsiębiorczości
 9.

XX/87/08 z dn. 27.02.2008

Dz. U.Woj. Doln. 2008.104.1224

Krzeszów - obszar wg załącznika graficznego do uchwały
 10.

XLII/192/09 z dn. 30.12.2009 

Dz. U.Woj. Doln. 2010.59.909     

Krzeszów - zmiana planu SSE
 11.

XXXVII/188/13 z dn. 28.08.2013 

Dz. U. Woj. Doln. 2013.4929

teren górniczy "Ogorzelec IV" wraz z terenami sąsiednimi
http://prawomiejscowe.pl/institution/16681/legalact/89/16681/htmlpreview
 12.

XXX/173/13 z dn.29.05.2013 

Dz. U. Woj. Doln. 2013. 048

teren górniczy "Rędziny I"

http://prawomiejscowe.pl/institution/16681/legalact/49/16681/htmlpreview
 13.

XXX/178/13 z dn. 29.05.2013  

Dz. U.Woj. Doln. 2013.5563

teren górniczy "Ogorzelec III"
http://prawomiejscowe.pl/institution/16681/legalact/54/16681/htmlpreview
 14.

XXXIV/200/13 z dn. 30.10.2013  

Dz. U.Woj. Doln. 2013.5861

miejscowość Rędziny
http://prawomiejscowe.pl/institution/16681/legalact/113/16681/htmlpreview
 15.

 XXXVI/209/13 z dn. 30.12.2013

 Dz. U.Woj. Doln. 2014.961

miejscowość Lipienica
http://prawomiejscowe.pl/institution/16681/legalact/140/16681/htmlpreview
 16.

 XXXVI/210/13 z dn. 30.12.2013

Dz. U.Woj. Doln. 2014.960
miejscowość Przedwojów
http://prawomiejscowe.pl/institution/16681/legalact/139/16681/htmlpreview
17

NR XXV/156/16 z dn. 28.09.2016

Dz. Urz. Woj. Dol.2016.4531
Rędziny w granicach działek 49/4, 138, 124/4.
18

NR XXV/155/16 z dn. 28.09.2016

Dz. Urz. Woj. Dol.2016.4530
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Rędziny.
19

NR XXVIII/177/16 z dn. 28.09.2016

Dz. Urz. Woj. Dol.2017.314
Czadrów, w granicach działek nr 386/8 i 386/5.
20

 

NR XXI/117/20 z dn. 31.08.2020

 

Dz. Urz. Woj. Dol.2020.4668

 

miejscowość Ptaszków

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/646651/Uchwała-XXI_117_20

 21

NR XXI/116/20 z dn. 31.08.2020

 

Dz. Urz. Woj. Dol.2020.4668

miejscowość Krzeszów

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/646650/Uchwała-XXI_116_20

22

 NR XXXI/177/21 z dn. 26.05.2021

 

Dz. Urz. Woj. Dol.2021.2754

miejscowość Czarnów

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/735708/Uchwała-XXXI_177_21

 23

 NR XXXI/178/21 z dn. 26.05.2021

 

Dz. Urz. Woj. Dol.2021.2755

miejscowość Janiszów

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/735710/Uchwała-XXXI_178_21
24

NR XXXI/179/21 z dn. 26.05.2021

 

Dz. Urz. Woj. Dol.2021.2756
 

miejscowość Krzeszów

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/735714/Uchwała-XXXI_179_21
 25

 NR XXXIII/192/21 z dn. 14.07.2021

 

Dz. Urz. Woj. Dol.2021.3529

 

miejscowość Olszyny teren górniczy

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/746178/Uchwała-XXXIII_192_21

26

NR XLVII/301/22 z dn. 28.09.2022

Dz. Urz. Woj. Dol.2022.4800

miejscowość Ogorzelec

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/873121/Uchwała-XLVII_301_22

27

NR XLVII/302/22 z dn. 28.09.2022

Dz. Urz. Woj. Dol.2022.4801

miejscowość Pisarzowice

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/873140/Uchwała-XLVII_302_22

28

NR XLVII/303/22 z dn. 28.09.2022

Dz. Urz. Woj. Dol.2022.4802

miejscowość Raszów

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/873147/Uchwała-XLVII_303_22

29

NR LVI/370/23 z dn. 28.06.2023

Dz. Urz. Woj. Dol.2023.4193

zmiana planu miejscowego dla terenu górniczego "Rędziny I"

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/959411/Uchwala-LVI_370_23

30 NR LXIII/440/24 z dn. 31.01.2024

Dz. Urz. Woj. Dol.2024.1076

plan miejscowy dla terenów miejscowości Ogorzelec

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyKamiennaGora/document/1026767/Uchwala-LXIII_440_24

Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 22.02.2024
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 22.02.2024. Odsłon 5124, Wersja 24drukuj
Początek strony