Sołectwo Jawiszów

Jawiszów


 Poczta- 58-400 Kamienna Góra

 Liczba mieszkańców- 289 osób

 Rok założenia - 1292 r.

 Wysokość nad poziomem morza - ok. 465 m n.p.m.


Wieś łańcuchowa położona w południowej części gminy. Rozciąga się wzdłuż Zadrny u północno - zachodniego krańca Zaworów. Miejscowość wzmiankowana w 1292 r., stanowiła własność cystersów z Krzeszowa do 1810 roku, daty kasacji zakonu. Na terenie wsi istniał klasztorny folwark i młyn. Miejscowość o układzie łańcuchowym. Głównym zajęciem mieszkańców obok rolnictwa było tkactwo. W roku 1899 przeprowadzono prywatną linię kolejową z Kamiennej Góry do Okrzeszyna, ze stacją w Jawiszowie. W miejscowości zachowanych kilka cennych obiektów zabytkowych: dawny dwór, pierwotnie renesansowy z pocz. XVII w., restaurowany w XVIII w. i gruntownie przebudowany w latach 1802-1811. Murowany, na rzucie prostokąta, dwutraktowy, dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. We wnętrzu parteru częściowo zachowany układ przestrzenny i sklepienia kolebkowe na kolistych filarach. W elewacji kamienne obramienia. Obok dworu budynek gospodarczy z pocz. XIX w. Dawny młyn (ob. dom nr 36) wzniesiono zapewne w końcu XVIIl w., jako budynek murowany w parterze i szkieletowy na piętrze. Zachowane częściowo sklepienia parteru i fragmenty urządzeń produkcyjnych. Z XVIIl wieku pochodzi kamienny most na młynówce, jednoprzęsłowy, przesklepiony kolebkowo z piaskowcową figurą św. Jana Nepomucena na balustradzie. Z innych obiektów na uwagę zasługują dwie XIX w. murowane kapliczki, dzwonnica oraz budynki nr 1, 5, 7, 9, 10, 23, 26, 28, 30, 41, 51.

Informacja wytworzona przez dnia 03.04.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.02.2016. Odsłon 2630, Wersja 11drukuj
Początek strony