Inkubator Przedsiębiorczości w Czadrowie

Dane adresowe: Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra
T: 75 613 99 99
@: inkubator@e.gminakg.pl

Dyrektor Jednostki: Krzysztof Solarz
T: 515 851 568
@: krzysztof.solarz@e.gminakg.pl

Statut Jednostki:

Regulamin organizacyjny.

Podstawowymi celami Inkubatora jest wspieranie rozwoju gospodarczego, a w szczególności rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy, promocja gospodarcza gminy Kamienna Góra i regionu Ziemi Kamiennogórskiej. Do kompetencji Jednostki należy również edukacja ekonomiczna i promowanie postaw przedsiębiorczych, kreowanie i promowanie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych i gospodarczych, a także współpraca z instytucjami rynku pracy i otoczenia biznesu, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferach odpowiadającym celom i działalności Inkubatora.

Informacja wytworzona przez dnia 09.07.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 14.07.2020. Odsłon 157, Wersja 2drukuj
Początek strony