Sołectwo Raszów

 Raszów

 

Telefon kontaktowy:

 Poczta- 58-400 Kamienna Góra

 Liczba mieszkańców- 426 osób

 Rok założenia - 1287 r.

 Wysokość nad poziomem morza - ok. 490-580 m n.p.m.


 Łańcuchowa wieś malowniczo położona w dolinie Bystrka, u podnóżą Rudaw Janowickich, w północnej części gminy. Już w końcu XIII wieku był dużą osadą z kościołem. Raszów był własnością rycerska, którego dzieje związane są z właścicielami Grodztwa w Kamiennej Górze. Od początku XVI w. należała do chaffgotschów, którzy mieli tutaj jedną ze swych rodowych siedzib, a w tutejszym kościele założyli nekropolię rodu. Później często zmieniała właścicieli. W XIX w. działała tutaj kopalnia pirytu "Gustav". Obecnie jest to wioska o charakterze rolniczym. Na terenie miejscowości zachowało się kilka interesujących obiektów zabytkowych, wśród których najcenniejszym jest kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (pierwotnie parafialny św. Piotra i Pawła. Jest to kościół późnogotycki, wzmiankowany w 1305 r. W obecnej formie wzniesiony w 2 poł. XV w., przebudowany w XVIII w., jednonawowy z prostokątną wieżą od zachodu o wnętrzu nakrytym sklepieniem krzyżowym. W 1527 r. od południa dostawiono kaplicę grobową mieszczącą nekropolię rodowa Schaffgotschów. W jej wnętrzu znajduje się najcenniejszy na tym terenie zespół renesansowej i manierystycznej rzeźby nagrobnej, który tworzą dwa monumentalne pełnoplastyczne podwójne nagrobki tumbowe Hansa I Schaffgotscha i jego żony Salomei (zm. 1565 i 1567) oraz Hansa II Schaffgotscha i jego żony Margarethy (zmarli w 1572 i 1574 r.). Ponadto we wnętrzu kaplicy znajduje się jeszcze 13 renesansowych i manierystycznych płyt epitafijnych powstałych w końcu XVI i w XVII w. Wybitne walory artystyczne posiada wykonany z białego marmuru monumentalny, całopostaciowy nagrobek rycerski, zajmujący całą wysokość ściany zachodniej kaplicy. Kościół otoczony jest kamiennym murem z bramą. Innym cennym zabytkiem jest założenie pałacowo - parkowe z 1766 r., w którym zlokalizowana jest obecnie szkoła. W wyniku przebudów w XIX i XX w. pałac w znacznym stopniu utracił cechy stylowe. Z innych obiektów na terenie wsi można wymienić budynki nr 41 i 47.

Informacja wytworzona przez dnia 03.04.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.02.2016. Odsłon 2574, Wersja 9drukuj
Początek strony