Uruchomienie platformy zakupowej

Szanowni Państwo!

Ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych (dostaw, usług i robót budowlanych), Gmina Kamienna Góra uruchamia tzw. PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami w ramach prowadzonych postępowań dotyczących zamówień publicznych (zakupów), zarówno w zakresie wydatków poniżej kwoty 130 000,00 zł jak i powyżej tej kwoty, zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych wprowadzonym ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami.)

 

Oznacza to, że - począwszy od 02.01.2021 roku - cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Platforma znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakamiennagora

 

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na

stronie https://platformazakupowa.pl/

 

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/.

 

Zachęcamy jednak do założenia konta użytkownika oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas zaproszenia do udziału w postępowaniach, dopasowane do asortymentu prowadzonej działalności.

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 05.01.2021
Opublikowana przez D. Sowa dnia 05.01.2021. Odsłon 3954, Wersja 1drukuj
Początek strony