Gminny program opieki nad zabytkami.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2026 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr LI/334/23.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kamienna Góra na lata 2019-2022 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr IV/26/19.

Informacja wytworzona przez dnia 07.10.2021
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 07.03.2023. Odsłon 64, Wersja 2drukuj
Początek strony