Granice obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

z dnia 11września 2023 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Leszczyniec

Świetlica Wiejska, Leszczyniec 100,

58-400 Kamienna Góra

2

Czarnów, Pisarzowice, Rędziny

Zespół Szkół w Pisarzowicach,

Pisarzowice 149, 58-400 Kamienna Góra

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Przedwojów

Świetlica Wiejska, Przedwojów 43A,

58-400 Kamienna Góra

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Ptaszków

Szkoła Podstawowa, Ptaszków 49,

58-400 Kamienna Góra

5

Krzeszów, Lipienica

Centrum Biblioteczno-Kulturalne,

Krzeszów, ul. Kalwaria 1,

58-400 Kamienna Góra

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek

Świetlica Wiejska, Gorzeszów 113,

58-400 Kamienna Góra

7

Czadrów

Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra,

Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Ogorzelec

Świetlica Wiejska, Ogorzelec 39A,

58-400 Kamienna Góra

9

Nowa Białka, Szarocin

Świetlica Wiejska, Szarocin 110,

58-400 Kamienna Góra

10

Raszów

Świetlica Wiejska, Raszów 91,

58-400 Kamienna Góra

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Janiszów

Świetlica Wiejska, Janiszów 13,

58-400 Kamienna Góra

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12

Dębrznik

Świetlica Wiejska, Dębrznik 34A,

58-400 Kamienna Góra

13

Jawiszów

Świetlica Wiejska, Jawiszów 13,

58-400 Kamienna Góra

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14

Olszyny

Świetlica Wiejska, Olszyny 94,

58-400 Kamienna Góra

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

15

 

Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie

Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie,

Szarocin 1

58-400 Kamienna Góra

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Kamienna Góra najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

 

Wójt Gminy Kamienna Góra

 

/-/ Patryk STRAUS

Informacja wytworzona przez dnia 15.09.2023
Opublikowana przez D. Sowa dnia 15.09.2023. Odsłon 15, Wersja 1drukuj
Początek strony