Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW WE WSI PISARZOWICE

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu

projekt planu miejscowego - tekst uchwały

projekt planu miejscowego - uzasadnienie do uchwały

projekt planu miejscowego - rysunek projektu planu

projekt planu miejscowego - prognoza oddziaływania na środowisko

 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW WE WSI RASZÓW

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu

projekt planu miejscowego - tekst uchwały

projekt planu miejscowego - uzasadnienie do uchwały

projekt planu miejscowego - rysunek projektu planu

projekt planu miejscowego - prognoza oddziaływania na środowisko

 

 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU GÓRNICZEGO "RĘDZINY I", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29.05.2013 r.

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW WE WSI OGORZELEC

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu

projekt planu miejscowego - tekst uchwały

projekt planu miejscowego - uzasadnienie do uchwały

projekt planu miejscowego - rysunek projektu planu

projekt planu miejscowego - prognoza oddziaływania na środowisko

Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 11.08.2022
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 11.08.2022. Odsłon 6167, Wersja 82drukuj
Początek strony