Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.

 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI RĘDZINY, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/200/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.10.2013 r.

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu

projekt uchwały

rysunek do projektu uchwały

prognoza oddziaływania na środowisko

uzasadnienie do projektu uchwały

 

 

PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI PRZEDWOJÓW

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

 

 

 

PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW W MIEJSCOWOŚCI OGORZELEC

uchwała przystąpienie

obwieszczenie o przystąpieniu

Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 20.07.2023
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 20.07.2023. Odsłon 6355, Wersja 91drukuj
Początek strony