Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.

OLSZYNY

uchwała Nr XXIII/133/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Olszyny

uchwała

obwieszczenie przystąpienie

obwieszczenie o wyłożeniu mpzp do publicznego wglądu

projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja wytworzona przez N. Chamot - Dybiec dnia 14.06.2021
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 14.06.2021. Odsłon 5735, Wersja 73drukuj
Początek strony