Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w opracowaniu.

 

PTASZKÓW

uchwała Nr XXI/115/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Ptaszków, zmienionej uchwałą Nr XXXV/205/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/115/16 z dnia 25.05.2016 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ptaszków.

uchwała

uchwała- zmiana

obwieszczenie przystąpienie

obwieszczenie o wyłożeniu mpzp do publicznego wglądu

projekt mpzp (część tekstowa i graficzna) z prognozą oddziaływania na środowisko

 

KRZESZÓW

uchwała Nr XLIV/277/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Krzeszów, dla działki nr 1013/15, zmienionej uchwałą Nr IV/23/19 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/277/18 z dnia 28.03.2018 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Krzeszów, dla działki nr 1013/15, w zakresie zmiany załącznika graficznego przedstawiającego granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

uchwała

obwieszczenie przystąpienie

uchwała - zmiana

obwieszczenie przystąpienie - zmiana

obwieszczenie o wyłożeniu mpzp do publicznego wglądu

projekt mpzp (część tekstowa i graficzna) z prognozą oddziaływania na środowisko

 

uchwała Nr XI/64/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów

uchwała

obwieszczenie przystąpienie

 

CZARNÓW

uchwała Nr XI/63/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czarnów

uchwała

obwieszczenie przystąpienie

Informacja wytworzona przez A.Wierciński dnia 18.06.2020
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 18.06.2020. Odsłon 5013, Wersja 61drukuj
Wersja : lewy  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Początek strony