Wykaz zabytków

 

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kamienna Góra.

 

Spis obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Gminy Kamienna Góra.

Spis stanowisk archeologicznych oraz obszarów ochrony archeologicznej z terenu gminy Kamienna Góra.

Historyczny układ ruralistyczny wsi.

 

Spis zarządzeń związanych z Gminną Ewidencją Zabytków:

1. Zarządzenie NR 10/2016 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Kamienna Góra.

2. Zarządzenie NR 32/2016 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków Gminy Kamienna Góra.

3.Zarządzenie NR 56/2016 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków Gminy Kamienna Góra

4. Zarządzenie NR 68/2022 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie włączenia nowej karty adresowej zabytku nieruchomego, niewpisanego do rejestru zabytków, do gminnej ewidencji zabytków Gminy Kamienna Góra.

 

 

 

Informacja wytworzona przez Barbara Zięciak dnia 25.06.2024
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 04.07.2024. Odsłon 2443, Wersja 14drukuj
Początek strony