Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - w opracowaniu

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA (SUiKZP)

uchwała Nr V/30/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, zmieniona uchwałą Nr VII/59/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.

uchwała

uchwała zmieniająca

obwieszczenie przystąpienie

obwieszczenie o wyłożeniu SUiKZP do publicznego wglądu

projekt SUiKZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA (SUiKZP)

uchwała Nr XXVII/152/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra

uchwała

obwieszczenie przystąpienie

 

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 11.03.2021
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 11.03.2021. Odsłon 517, Wersja 3drukuj
Początek strony