Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy - w opracowaniu

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENNA GÓRA (SUiKZP)

uchwała Nr XXVII/152/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra

uchwała

obwieszczenie przystąpienie

 

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 17.05.2021
Opublikowana przez Natalia Chamot-Dybiec dnia 17.05.2021. Odsłon 992, Wersja 4drukuj
Początek strony