Obwieszczenie o okregach wyborczych

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.1/Wójt Gminy Kamienna Górapodaje do wiadomości publicznej, że Rada Gminy Kamienna Góra uchwałą nr XLIV/275/18z dnia 28 marca 2018 r.w sprawiepodziałuGminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, dokonała podziaługminy Kamienna Góra na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych
w poszczególnych okręgach wyborczych określono w sposób następujący :

 

 

Nr okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w   okręgu wyborczym

1

Sołectwo : Leszczyniec

1

2

Sołectwo : Ogorzelec

1

3

Sołectwo : Szarocin

1

4

Sołectwa : Czarnów, Rędziny oraz część sołectwa Pisa-rzowice obejmująca numery bud. : 76, 78, 84, 84A, 89, 91-126, 128-132, 134-136, 138-143, 145-150, 153, 163, 164, 167-169, 191A, 191B, 200, 205

1

5

Część sołectwa Pisarzowice obejmująca numery bud. : 1-75, 77, 79-83, 85-88, 90, 151, 152, 154-162, 165, 166, 166A, 170-178, 180-182, 185, 187, 190, 206-211

1

6

Sołectwo : Raszów

1

7

Sołectwo : Janiszów

1

8

Sołectwo : Przedwojów

1

9

Sołectwa : Dębrznik, Ptaszków

1

10

Sołectwa : Jawiszów, Olszyny

1

11

Część sołectwa Krzeszów obejmująca ulice : Benedyk-tyńska, Cicha, Cysterska, Nadrzeczna, Sportowa, Świętej Anny, Świętego Jana Nepomucena, Zielna

1

12

Część sołectwa Krzeszów obejmująca ulice : Baltazara, Betlejemska, Kacpra, Kalwaria, Księcia Bolka I, Loretań-ska, Maksymiliana Brokoffa, Melchiora, Michała Will-manna, Osiedle, Plac Jana Pawła II, Świętego Józefa

1

13

Sołectwo Lipienica oraz część sołectwa Krzeszów obejmująca ulice : Michała Englera, Młyńska, Opata Bernarda Rosy, Piotra Brandla, Podklasztorze, Sądecka, Świętej Jadwigi Śląskiej

1

14

Sołectwa : Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Kreszówek

1

15

Sołectwo : Czadrów

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10.

 

Wójt

/-/ Patryk Straus

 

 

) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1349.

 

1

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 23.08.2018
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 18.09.2018. Odsłon 172, Wersja 2drukuj
Początek strony