Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób upoważnionych.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I

z dnia 24 września 2018 r.


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Kamienna Góra obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I informuje, co następuje:

§ 1.


Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów
do dnia 26 września 2018 r. do godz. 1530 w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra do niżej
wymienionych komisji wyborczych:


ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 3,
- Nr 6, w liczbie 4,
- Nr 7, w liczbie 4,
- Nr 8, w liczbie 2,


ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 3,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 8, w liczbie 2,


§ 2.


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz.1000
w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 25.09.2018
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 25.09.2018. Odsłon 117, Wersja 1drukuj
Początek strony