Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 - 2020


Gmina posiada dokument strategiczny pod nazwą "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020, z perspektywą do 2030 r., dla Gminy Kamienna Góra z uwzględnieniem zapisów części wspólnej planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej", przyjęty Uchwałą Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 lutego 2016 r.

Przedmiotowy dokument znaleźć można w poniżej zamieszczonym pliku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 - 2020

Prognoza oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko

Raport z konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020

Informacja wytworzona przez A. Wierciński dnia 04.03.2016
Opublikowana przez A. Wierciński dnia 21.09.2016. Odsłon 3369, Wersja 5drukuj
Początek strony