Plany pracy

 

Plan pracy Rady Gminy Kamienna Góra na 2024 r.

27.06.2024 r.

godz. 10:00

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Raport o stanie Gminy Kamienna Góra za rok 2023.

5. Debata nad Raportem.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

8. Udzielenie Absolutorium Wójtowi Gminy.

9. Podjęcie uchwał.

10. Sprawy różne.

 

Lipiec

Przerwa wakacyjna

29.08.2024 r.

godz. 10:00

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja z zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o., stawki opłat, inwestycje planowane i realizowane.

5. Podjęcie uchwał.

6. Sprawy różne.

 

26.09.2024 r.

godz. 10:00

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

5. Podjęcie uchwał.

6. Sprawy różne.

 

31.10.2024 r.

godz. 10:00

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Powiatu Kamiennogórskiego w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie Gminy Kamienna Góra (planowane i rozpoczęte) oraz informacja dotycząca transportu publicznego w powiecie oraz na terenie gminy Kamienna Góra, a także możliwości rozwoju sieci połączeń autobusowych.

5. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

6. Podjęcie uchwał.

7. Sprawy różne.

 

28.11.2024 r.

godz. 10:00

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Ocena Realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2024.

5. Podjęcie uchwał.

6. Sprawy różne.

 

19.12.2024 r.

godz. 10:00

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra wraz z uzasadnieniem.

5. Przyjecie sprawozdania z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za 2024 r.

6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy oraz planu pracy Rady Gminy na rok 2025 r.

7. Podjęcie uchwał.

8. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Bartłomiej Łukasik

 

Informacja wytworzona przez Barbara Zięciak dnia 03.06.2024
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 03.06.2024. Odsłon 3635, Wersja 41drukuj
Początek strony