2015

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015 r.

RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za I kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za I kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za I kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za I kwartał.

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2015 r.

RB- 27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za II kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za II kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za II kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za II kwartał.

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2015

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.


Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 r.

RB-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za III kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za III kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za III kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za III kwartał.

 

Informacja o wykonaniu budżetu za VI kwartał 2015 r.

RB-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t za IV kwartał.

RB-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t za IV kwartał.

RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał.

RB-N - sprawozdanie o należnościach budżetu za IV kwartał.

RB-Z - sprawozdanie o zobowiązaniach budżetu za IV kwartał.

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 21.05.2019
Opublikowana przez D. Sowa dnia 21.05.2019. Odsłon 1747, Wersja 7drukuj
Początek strony