Ogłoszenia i obwieszczenia

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.10.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.10.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2021 Utworzono: 19.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r.

  Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2021 Utworzono: 19.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.8.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15.10.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.8.2021</span więcej...
Aktualizacja: 19.10.2021 Utworzono: 19.10.2021

Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.15.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.10.2021 r. o wydaniu decyz

Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.15.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.10.2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne.
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2021 Utworzono: 14.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.18.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.10.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.18.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.10.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2021 Utworzono: 12.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021więcej...
Aktualizacja: 08.10.2021 Utworzono: 08.10.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 4.10.2021 r., znak: KROŚ.6220.16.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 4.10.2021 r., znak: KROŚ.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2021 Utworzono: 04.10.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów z dnia 08.09.2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w spr

Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów z dnia 08.09.2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2021 Utworzono: 13.09.2021

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kamienna Góra

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2021 Utworzono: 27.08.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.08.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.08.2021 r. o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2021 Utworzono: 06.08.2021

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 30.07.2021 r., znak: WR.ZUZ.3.4

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 30.07.2021 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.378.2021.RK
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2021 Utworzono: 04.08.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30.07.2021 r., znak: KROŚ.6220.10.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30.07.2021 r., znak: KROŚ.6220.10.2021
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2021 Utworzono: 30.07.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.07.2021 r., znak: KROŚ.6220.8.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.07.2021 r., znak: KROŚ.6220.8.2021
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2021 Utworzono: 29.07.2021

Informacja Starosty Kamiennogórskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wykonania inwentaryzacji sta

Informacja Starosty Kamiennogórskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wykonania inwentaryzacji stanu lasów oraz uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2021 Utworzono: 28.07.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17.06.2021 r., znak: KROŚ.6220.5.2021

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 60,5 m.n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie PJE
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2021 Utworzono: 18.06.2021

Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 29.04.2021 r. Wójta Gminy Kamienna Góra

Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 29.04.2021 r. Wójta Gminy Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2021 Utworzono: 30.04.2021

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021 roku oraz statystyczn

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2021 Utworzono: 05.03.2021

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWO

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH. WOJEWODA DOLNOŚLASKI Wrocław, dnia 30 Wrzeénia 2019 r. IF.AB.7840.2.30.2018.JT
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2019 Utworzono: 21.11.2019

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony