Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 10 stycznia 2022 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.626.2021.EO.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 10 stycznia 2022 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.626.2021.EO.
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2022 Utworzono: 21.01.2022

Informacja PGW Wody Polskie z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: WR.RUZ.4210.300.2021.RS

Informacja PGW Wody Polskie z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: WR.RUZ.4210.300.2021.RS.
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2022 Utworzono: 20.01.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.01.2022 r. KROŚ.6220.28.2021 w sprawie decyzji o ś

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.01.2022 r. KROŚ.6220.28.2021 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2022 Utworzono: 13.01.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Rędziny I", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29.05.2013 r.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2022 Utworzono: 11.01.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 10.01.2022 r. KROŚ.6220.16.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 10.01.2022 r. KROŚ.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2022 Utworzono: 10.01.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 17

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 17 grudnia 2021 r.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2021 Utworzono: 30.12.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.12.2021 r. KROŚ.6220.11.2021 w sprawie decyzji o ś

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.12.2021 r. KROŚ.6220.11.2021 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2021 Utworzono: 30.12.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 20

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 20 grudnia 2021 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2021 Utworzono: 23.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.12.2021 r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2021 Utworzono: 23.12.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 8

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 8 grudnia 2021 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2021 Utworzono: 23.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.29.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.29.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20.12.2021 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2021 Utworzono: 20.12.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR.ZU

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.552.2021.EO.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2021 Utworzono: 17.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.14.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.14.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2021 Utworzono: 15.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 07.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2021 Utworzono: 07.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.13.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 07.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.13.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2021 Utworzono: 07.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.10.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.10.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2021 Utworzono: 07.12.2021

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, znak: WR.RUZ.4213.2.2021.UL.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2021 Utworzono: 03.12.2021

Informacja z przebiegu zadania pn. ”Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021”.

Informacja z przebiegu zadania pn. <
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2021 Utworzono: 24.11.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.11.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.11.2021 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia więcej...
Aktualizacja: 22.11.2021 Utworzono: 22.11.2021

Obwieszczenie PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR

Obwieszczenie PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.552.2021.EO.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2021 Utworzono: 22.11.2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowiecki

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2021 Utworzono: 05.11.2021

Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 25.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020 Wójta Gminy Marciszów dla st

Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 25.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020 Wójta Gminy Marciszów dla stron postępowania o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacj
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2021 Utworzono: 02.11.2021

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021 roku oraz statystyczn

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2021 Utworzono: 28.10.2021

Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 20.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020

Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo - żwirowego "Sędzisław IV", przewidzianego do realizacji na działkach 164/5 i 135 wg ew. gr. we wsi Sędzisław.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2021 Utworzono: 28.10.2021

Obwieszczenie z dnia 20.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020 Wójta Gminy Marciszów informujące o wydaniu

Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo - żwirowego "Sędzisław IV", przewidzianego do realizacji na działkach 164/5 i 135 wg ew. gr. we wsi Sędzisław.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2021 Utworzono: 28.10.2021

INFORMACJA WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

INFORMACJAWÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2021 Utworzono: 20.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.13.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.13.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r. o korekcie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystąpieniu o ponowną opinię nt. obowiązku przeprowadzenia ooś wraz z
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2021 Utworzono: 20.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.16.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.16.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r. o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2021 Utworzono: 20.10.2021

Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.14.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r.

Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.14.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r. o zebranych dokumentach i materiałach oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2021 Utworzono: 20.10.2021

Decyzja z dnia 15.10.2021 r. znak KROŚ.7033.26.2021

Decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z dnia 15.10.2021 r. znak KROŚ.7033.26.2021
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2021 Utworzono: 20.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r.

  Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2021 Utworzono: 19.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.18.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.10.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.18.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.10.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2021 Utworzono: 12.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021więcej...
Aktualizacja: 08.10.2021 Utworzono: 08.10.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 4.10.2021 r., znak: KROŚ.6220.16.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 4.10.2021 r., znak: KROŚ.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2021 Utworzono: 04.10.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów z dnia 08.09.2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w spr

Obwieszczenie Wójta Gminy Marciszów z dnia 08.09.2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 13.09.2021 Utworzono: 13.09.2021

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kamienna Góra

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 27.08.2021 Utworzono: 27.08.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.08.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.08.2021 r. o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2021 Utworzono: 06.08.2021

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony