Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie SKO z dnia 21.12.2020 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego.
więcej...
Aktualizacja: 15.01.2021 Utworzono: 05.01.2021

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych ob
więcej...
Aktualizacja: 14.01.2021 Utworzono: 14.01.2021

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021 roku oraz statystycznej liczbie uczni

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2021 Utworzono: 13.01.2021

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego KROŚ.6220.17.2020 z dnia 31

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW realizowanego na działce nr ewid. 485/1, obręb 0016 Jawiszów”.
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2021 Utworzono: 04.01.2021

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego KROŚ.6220.15.2020 z dnia 31

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej Czadrów o mocy do 208 mw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2021 Utworzono: 04.01.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 18

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 18.12.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.414.2020.WW.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2020 Utworzono: 31.12.2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 9.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 9.12.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.412.2020.EO.
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2020 Utworzono: 31.12.2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 21

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 21.12.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.447.2020.KS.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2020 Utworzono: 28.12.2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we W

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 16.12.2020 r., znak: WR.RUZ.4213.4m.2020.UL.
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2020 Utworzono: 28.12.2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.3.4210.426.2020.BK.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 01.12.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.426.2020.BK.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2020 Utworzono: 10.12.2020

Informacja z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i

Informacja z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
więcej...
Aktualizacja: 04.12.2020 Utworzono: 04.12.2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 24

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 24.11.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.289.2020.BK.
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2020 Utworzono: 01.12.2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 24

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 24.11.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.442.2020.KS.
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2020 Utworzono: 01.12.2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 1

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 16.10.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.364.2020.BK.
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2020 Utworzono: 26.10.2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 22

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 22.05.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.146.2020.KS.
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2020 Utworzono: 27.05.2020

OGŁOSZENIE

o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2020 Utworzono: 27.02.2020

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27.11.2019 r. w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opa

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27.11.2019 r. w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2019 Utworzono: 29.11.2019

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWO

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH. WOJEWODA DOLNOŚLASKI Wrocław, dnia 30 Wrzeénia 2019 r. IF.AB.7840.2.30.2018.JT
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2019 Utworzono: 21.11.2019

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony