Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydan

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2023 Utworzono: 22.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.6.2021
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2023 Utworzono: 18.09.2023

Informacja o wyniku przetargu.

Informacja o wyniku przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 08.09.2023

Informacja o wyniku przetargu.

Informacja o wyniku przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 08.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 12.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.29.2021
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 12.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.24.2022
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 12.09.2023

Informacja o wyniku przetargu.

Informacja o wyniku przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 08.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.09.2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2023 Utworzono: 06.09.2023

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego.

Lista osób zakwalifikowanych do  przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kochanowie.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2023 Utworzono: 05.09.2023

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o zmianie terminu załatwienia sprawy.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia charakteru wód cieku bez nazwy, znajdującego się w Ogorzelcu, na działkach o nr ewid. 233, 234, 235, 236, obręb Ogorzelec, gmina Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 01.09.2023 Utworzono: 01.09.2023

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2030”.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2023 Utworzono: 31.08.2023

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.08.2023 r.

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.08.2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2023 Utworzono: 23.08.2023

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zalewni w Lwówku Śląskim

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zalewni w Lwówku Śląski.
więcej...
Aktualizacja: 18.08.2023 Utworzono: 18.08.2023

Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenie dn

Zarządzenie Nr 74/2023 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 8 sierpnia 2023 r.  w sprawie wyznaczenie dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w dniu innym niż niedziela.
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2023 Utworzono: 11.08.2023

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasob

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu  nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2023 Utworzono: 04.08.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Dębrznik.
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2023 Utworzono: 03.08.2023

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2023 Utworzono: 02.08.2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2023 Utworzono: 02.08.2023

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza d

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2023 Utworzono: 02.08.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- działka Jawiszów 487/8.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- działka Jawiszów 487/8.
więcej...
Aktualizacja: 01.08.2023 Utworzono: 01.08.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Dębrznik działka 203/1.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Dębrznik działka 203/1.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2023 Utworzono: 27.07.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Przedwojów działka nr 649/24.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Przedwojów działka nr 649/24.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2023 Utworzono: 27.07.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Szarocin działka 25.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Szarocin działka 25.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2023 Utworzono: 27.07.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Szarocin działka 242.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Szarocin działka 242.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2023 Utworzono: 27.07.2023

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 5

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 5 lipca 2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2023 Utworzono: 19.07.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.07.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydan

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.07.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2023 Utworzono: 07.07.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.07.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.07.2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2023 Utworzono: 06.07.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.07.2023 r., znak: KROŚ.6220.18.2021 w sprawie wyda

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.07.2023 r., znak: KROŚ.6220.18.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2023 Utworzono: 05.07.2023

Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2023 r., znak: DOK-3.7700.78.2022.SzP o wszczęc

Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2023 r., znak: DOK-3.7700.78.2022.SzP o wszczęciu postępowania.
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2023 Utworzono: 28.06.2023

Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2023 r., znak: DOK-3.7700.77.2022.SzP o wszczęc

Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2023 r., znak: DOK-3.7700.77.2022.SzP o wszczęciu postępowania.
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2023 Utworzono: 28.06.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28.06.2023 r., znak: KROŚ.6220.29.2021 w sprawie wyda

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28.06.2023 r., znak: KROŚ.6220.29.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2023 Utworzono: 28.06.2023

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 5 czerwca 2023 r., znak: WR.ZUZ

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 5 czerwca 2023 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.230.2023.EO.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2023 Utworzono: 20.06.2023

Konsultacje Strategii ZIT AW

Konsultacje Strategii ZIT AW
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2023 Utworzono: 19.06.2023

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16.06.2023 r. KROŚ.6220.1.2022 w spra

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16.06.2023 r. KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2023 Utworzono: 16.06.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.06.2023 r. KROŚ.6220.1.202 w spraw

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.06.2023 r. KROŚ.6220.1.202 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2023 Utworzono: 13.06.2023

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zadania.

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2023".
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2023 Utworzono: 12.06.2023

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 09.06.2023 r. o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 09.06.2023 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy KROŚ.6220.6.2021.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2023 Utworzono: 12.06.2023

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 09.06.2023 r. o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 09.06.2023 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2023 Utworzono: 12.06.2023

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 22 maja 2023 r.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 22 maja 2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2023 Utworzono: 07.06.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 26.05.2023 r. KROŚ.6220.18.2021 w sprawie przedłużeni

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 26.05.2023 r. KROŚ.6220.18.2021 w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2023 Utworzono: 26.05.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.05.2023 r. KROŚ.6220.1.2022 w spra

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.05.2023 r. KROŚ.6220.1.2022 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wezwanie inwestora.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2023 Utworzono: 22.05.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.05.2023 r. KROŚ.6220.1.2022 w spra

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.05.2023 r. KROŚ.6220.1.2022 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2023 Utworzono: 22.05.2023

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25.04.2023 r. KROŚ.6220.26.2022 w spr

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25.04.2023 r. KROŚ.6220.26.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2023 Utworzono: 25.04.2023

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 12.04.2023 r.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 12.04.2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2023 Utworzono: 21.04.2023

Informacja o zakupie preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) od dnia 01 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2023 Utworzono: 18.04.2023

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18.04.2023 r. w sprawie "Aktualizacji Progra

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18.04.2023 r. w sprawie "Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza ...".
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2023 Utworzono: 18.04.2023

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17.04.2023 r. KROŚ.6220.13.2021 w spr

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17.04.2023 r. KROŚ.6220.13.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 18.04.2023 Utworzono: 18.04.2023

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.04.2023 r. KROŚ.6220.1.2022.

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.04.2023 r. KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA.
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2023 Utworzono: 13.04.2023

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.04.2023 r. KROŚ.6220.6.2021

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.04.2023 r. KROŚ.6220.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2023 Utworzono: 12.04.2023

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 04.04.2023 r. KROŚ.6220.17.2022.

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 04.04.2023 r. KROŚ.6220.17.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2023 Utworzono: 05.04.2023

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 20 marzec 2023 r.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 20 marzec 2023 r. 
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2023 Utworzono: 28.03.2023

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy KROŚ.6220.24.2022 z dnia 24-03-2023.

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy KROŚ.6220.24.2022 z dnia 24-03-2023.
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2023 Utworzono: 24.03.2023

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy KROŚ.6220.27.2022 z dnia 23-03-2023.

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy KROŚ.6220.27.2022 z dnia 23-03-2023.
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2023 Utworzono: 24.03.2023

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o uwarunkowaniach środow

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. "Budowa do 16 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczn
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2023 Utworzono: 21.03.2023

Obwieszczenie WFOŚiGW z dnia 8 marca 2023.

Obwieszczenie WFOŚiGW z dnia 8 marca 2023.
więcej...
Aktualizacja: 14.03.2023 Utworzono: 14.03.2023

Decyzja KROŚ.7033.33.2022.

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z dnia 10.01.2023 r. znak KROŚ.7033.33.2022.
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2023 Utworzono: 10.01.2023

Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.08.2022 r. znak: KROŚ.6220.17.2022

Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.08.2022 r. znak: KROŚ.6220.17.2022
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2022 Utworzono: 12.08.2022

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 03.03.2022 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 03.03.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowa
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2022 Utworzono: 03.03.2022

Informacja z przebiegu zadania pn. ”Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021”.

Informacja z przebiegu zadania pn. <
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2021 Utworzono: 24.11.2021

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony