Ogłoszenia i obwieszczenia

Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody P
Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia zainteresowane strony o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśniecia w cześci pozwoleniawodnoprawneg
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2020 Utworzono: 26.06.2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.06.2020 r., znak: WR.RUZ.421.1
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.06.2020 r., znak: WR.RUZ.421.12.2019.UL
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2020 Utworzono: 23.06.2020
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim.
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim.
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2020 Utworzono: 10.06.2020
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące zawiadomienia o ponownej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegajacego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica - Lubawka przeprowadzanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2020 Utworzono: 01.06.2020
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczni
o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2020 Utworzono: 29.05.2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 22
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 22.05.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.146.2020.KS.
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2020 Utworzono: 27.05.2020
Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2020 r. dot. ponownego przedstawienia projektu uchwały Sejmiku Woje
Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2020 r. dot. ponownego przedstawienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w którym w 2018 r. zosta
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2020 Utworzono: 05.05.2020
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 09
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 09.04.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.421.351.2019.BK.
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2020 Utworzono: 23.04.2020
OGŁOSZENIE
o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2020 Utworzono: 27.02.2020
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2020 r.
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Kamienna Góraw sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,W tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałó
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2020 Utworzono: 31.01.2020
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - " Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Luba
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - " Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka
więcej...
Aktualizacja: 28.01.2020 Utworzono: 29.01.2020
Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27.11.2019 r. w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opa
Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 27.11.2019 r. w sprawie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2019 Utworzono: 29.11.2019
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWO
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH. WOJEWODA DOLNOŚLASKI Wrocław, dnia 30 Wrzeénia 2019 r. IF.AB.7840.2.30.2018.JT
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2019 Utworzono: 21.11.2019
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2019 r. znak:
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 2019 r. znak: SKO/41/OŚ-24/2019
więcej...
Aktualizacja: 10.10.2019 Utworzono: 10.10.2019
Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.8.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowyc
Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.8.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019
Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.6.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowyc
Obwieszczenie z dnia 19.09.2019 r., znak: KROŚ.6220.6.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2019 Utworzono: 20.09.2019
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony