Inne informacje

DECYZJE LOKALIZACYJNE (WARUNKI ZABUDOWY, CEL PUBLICZNY) NA TERENACH ZAGFROŻENIA POWODZIOWEGO

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018

archiwum... Początek strony