Uchwały i opinie RIO

Uchwała nr VI/16/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 styc

Uchwała nr VI/16/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2023 r. n
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2024 Utworzono: 30.01.2024

Uchwała nr VI/17/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 styc

Uchwała nr VI/17/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kamienna Gó
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2024 Utworzono: 30.01.2024

archiwum... Początek strony