Uchwały i opinie RIO

Uchwała nr VI/47/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 maja

Uchwała nr VI/47/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamienna G&oa
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2023 Utworzono: 07.11.2023

Uchwała nr VI/4/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycz

Uchwała nr VI/4/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 grudnia 2022 r.&nb
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2023 Utworzono: 07.11.2023

Uchwała nr VI/5/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycz

Uchwała nr VI/5/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kamienna Gó
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2023 Utworzono: 07.11.2023

Uchwała nr VI/69/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 listo

Uchwała nr VI/69/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kamienna Góra kredytu długoterminowego w kwocie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na fi
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2023 Utworzono: 06.11.2023

Uchwała nr VI/38/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwie

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2022 rok.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2023 Utworzono: 31.10.2023

Uchwała nr VI/99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grud

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2023 rok
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2023 Utworzono: 12.01.2023

Uchwała nr VI/101/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 gru

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra, przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2023 rok.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2023 Utworzono: 12.01.2023

archiwum... Początek strony