Uchwały i opinie RIO

Uchwała nr VI/28/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwiet

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2019 rok.
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2020 Utworzono: 26.05.2020

Uchwała nr VI/8/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycz

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 grudnia 2019 r. nr XV/85/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra oraz nr XV/84/19 w sprawie uchwał
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2020 Utworzono: 26.05.2020

Uchwała nr VI/9/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycz

w sprawie opinii o moiliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
więcej...
Aktualizacja: 26.05.2020 Utworzono: 26.05.2020

archiwum... Początek strony