Uchwały i opinie RIO

Uchwała nr VI/99/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grud

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2023 rok
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2023 Utworzono: 12.01.2023

Uchwała nr VI/101/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 gru

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra, przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na 2023 rok.
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2023 Utworzono: 12.01.2023

archiwum... Początek strony