Uchwały i opinie RIO

Uchwala nr VI/38/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kamienna Góra sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2020 rok.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2021 Utworzono: 12.11.2021

Uchwala nr VI/61/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 wrze

w sprawie opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy Kamienna Góra informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Kamienna G6ra za I półrocze 2021 roku.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2021 Utworzono: 12.11.2021

Uchwała nr VI/77/2021 Skladu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunknwej we Wrocławiu z dnia 3 listo

w sprawie opinii o możiliwości spłaty przez Gminę Kamienna Góra kredytu diugoterminowego w kwocie 1.62S.000,00 zl z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie dzialań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2021 Utworzono: 12.11.2021

Uchwała nr VI/117/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 gru

Uchwała nr VI/117/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020r.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

Uchwała nr VI/116/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 gru

Uchwała nr VI/116/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020r.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

Uchwała nr VI/115/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 gru

Uchwała nr VI/115/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020r.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2021 Utworzono: 07.01.2021

archiwum... Początek strony